bestond Sinterklaas echt?

Bot kan aantonen dat Sint-Nicolaas echt bestond

Al eeuwenlang buigen historici zich over de vraag of Sint-Nicolaas, die in de wintermaanden in Nederland ieder jaar zijn intrede doet als Sinterklaas, echt bestaan heeft. Een botfragment dat sinds de elfde eeuw als relikwie van de heilige werd aangezien is nu gedateerd op de vierde eeuw, wat het bestaan van Sint-Nicolaas zou kunnen bevestigen.

De echtheid van relikwieën

Sinds de Middeleeuwen worden eigendommen en lichamelijke resten van katholieke heiligen als relikwie verzameld, tentoongesteld en vereerd. Een belangrijk relikwie trok pelgrims van heinde en verre aan, waardoor er in de late Middeleeuwen een levendige handel in ontstond. Dat leidde ertoe dat er veel onechte relikwieën op de markt kwamen en er een overtallig aantal lichaamsdelen aan sommige heiligen werd toegeschreven. Om de echtheid ervan te achterhalen, worden veel relikwieën tegenwoordig aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen.

Koolstofdatering

Het stukje bot dat nu is onderzocht, is een vermeend relikwie van Sint-Nicolaas dat sinds 1087 in een gouden tombe in de Basilica di San Nicola in Bari, Italië, wordt tentoongesteld. Een minuscuul monster van het bot is onderzocht met behulp van koolstofdatering. Daaruit bleek dat het bot uit de vierde eeuw stamt, wat overeenkomt met de vermeende sterfdatum van Sint-Nicolaas in het jaar 343.

Heeft Sint-Nicolaas echt bestaan?

De uitkomst van dit onderzoek, uitgevoerd door een team relikwieënexperts van New Oxford University, toont niet aan dat het botfragment daadwerkelijk aan Sint-Nicolaas heeft toebehoord, maar het verwerpt de veronderstelling ook niet. ‘Dat is opvallend,’ meent professor Tom Higham, ‘omdat de meeste koolstofdateringen aantonen dat de relikwieën onecht zijn.’

De zoektocht naar de echte Sint-Nicolaas is daarmee nog niet ten einde: het team zal andere vermeende relikwieën van de goedheiligman nu op basis van DNA-onderzoek met dit bijzondere botje uit Bari gaan vergelijken. Eerder dit jaar ontstond er ook al discussie over de plaats van het graf van Sint-Nicolaas. Wellicht dat het nieuwe onderzoek van de Universiteit van Oxford daar in de toekomst ook een uitspraak over kan doen.

Bron:

University of Oxford, ‘Could ancient bones suggest Santa was real?’

Meer lezen

Tijdvakken