Begraafplaats uit de IJzertijd blootgelegd in Groot-Brittannië

Ongeveer 150 skeletten en veel persoonlijke bezittingen uit de IJzertijd zijn gevonden bij een opgraving in Yorkshire, Noord-Engeland. Een aannemer moest zijn geplande bouwproject in 2014 stilleggen toen zijn mannen op de overblijfselen stuitten. Darcheologen die de vondst verder blootlegden spreken van de grootste en belangrijkste IJzertijdvondst van de laatste tijd.

 De archeologen troffen 75 vierkante grafheuvels aan, waar mannen met hun wapens en juwelen waren begraven. De ijzeren wapens stamden uit de periode tussen 800 voor Christus tot 43 na Christus, ofwel de periode van de IJzertijd in Groot-Brittannië. Deze liep ten einde door de verovering van de Romeinen onder keizer Claudius (10 v. Chr - 45 n. Chr). De gevonden juwelen zijn kralen en borstspelden van amber en glas.

Spectaculaire vondst

 De vondst is volgens de archeologen spectaculair omdat zij hiermee veel te weten kunnen komen over de (vrijwel) onbekende begravingsrituelen in de IJzertijd. Leider van de opgravingen, Paula Ware van de MAP Archeological Practice, zei dat het aannemelijk is dat de skeletten mannen waren uit de hoge sociale klasse. Dit concludeerde zij na het vinden van de schilden en zwaarden bij de begraven skeletten. Ware hoopt dan ook dat de opgraving de kennis van de cultuur en de belangrijkste figuren in de IJzertijd in Groot-Brittannië kan vergroten.

Begravingsrituelen

De grootste vondst die de archeologen hebben gedaan is een goed bewaard skelet van een krijger, die zij dateerden rond de 8e eeuw voor Christus. Hij moet tussen de 17 en 23 jaar zijn geweest toen hij werd begraven. Opmerkelijk is dat de krijger voor zijn begrafenis is gespietst met een speer door zijn kruis. Bovendien lag hij naast zijn zwaard en heeft zijn volk nog eens vier speren langs zijn ruggengraat gelegd. 

Verlossen van de ziel

Aangezien deze jonge krijger op een rituele wijze lijkt te zijn begraven, is het goed mogelijk dat het om iemand met veel aanzien ging. Wellicht een leider van een stam of een (belangrijk) familielid van een stamhoofd. Volgens Paula Ware denkt haar team dat de jonge krijger is gespietst zodat zijn ziel was verlost voor het hiernamaals. Daarnaast is het zwaard dat naast hem lag gebroken, een rituele handeling die vaker is aangetroffen bij begraafplaatsen. Nog een andere krijger is begraven op zijn schild, een unieke vondst in Groot-Brittannië.

Topje van de ijsberg?

Opvallend bij de opgraving in Yorkshire is dat drie verschillende holen met begraafplaatsen ondergronds verbonden lijken te zijn. De archeologen hebben al meerdere wilde theorieën bedacht over de oorsprong van de begraafplaats, maar lijken er vrij zeker over te zijn dat de deze wel 100 jaar onderhouden is. Omdat het om zoveel graven gaat kunnen meerdere vondsten van migranten onder de skeletten een beeld geven van migratie naar Groot-Brittannië tijdens de IJzertijd. De mooie vondst die nu is gedaan lijkt daarmee pas het topje van de ijsberg te zijn, maar op de rest zullen we moeten wachten.

Bronnen:

nu.nl, begraafplaats IJzetijd gevonden

archeology.org, iron age bracelet

theguardian.com, warrior king uncovered

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's