Loopgraven WOI in Nederland

Archeologisch onderzoek naar loopgraven Eerste Wereldoorlog in Nederland

Loopgraven WOI in NederlandIn het Bergherbos in de gemeente Montferland is het eerste archeologische onderzoek in Nederland naar resten uit de Eerste Wereldoorlog uitgevoerd. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van Natuurmonumenten, had tot doel meer duidelijkheid te verkrijgen over enkele militaire resten uit de Eerste Wereldoorlog. Het wordt uitgevoerd in het kader van het Europese Interregproject ‘Speuren naar bosgeschiedenis’. Er werd onderzoek gedaan naar een Duits loopgravensysteem dat na de oorlog bewaard is gebleven en ook nog naar 19e eeuwse plant en zaaibedden.


Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog

Het Bergherbos ligt op voormalig Duits grondgebied. Na een grenscorrectie in de jaren ’60 kwamen de Duitse loopgraven op Nederlands grondgebied te liggen. De loopgraven zijn in 1917 aangelegd door de Duitsers omdat zij vreesden dat Nederland zich wilde aansluiten bij de geallieerden. Als bescherming legden zij een stelsel aan van 84 betonnen bunkers en loopgraven.
In het Verdrag van Versailles werd bepaald dat de Duitsers geen militaire objecten in het Duitse Rijnland mochten hebben. Na de Eerste Wereldoorlog werden de bunkers opgeblazen door de Fransen. De loopgraven zijn echter bewaard gebleven. Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren de loopgraven ontdaan van begroeiing. Spandraden duiden erop dat de wanden van de loopgraaf uit hout bestonden. Er zijn geen resten van militaire uitrustingen of munitie gevonden. Door het archeologisch onderzoek is nu duidelijk hoe de loopgraaf er oorspronkelijk uit heeft gezien, zodat delen in de toekomst gereconstrueerd voor bezoekers opengesteld kunnen worden.

Plant en zaaibedden

Tijdens hetzelfde onderzoek is ten noorden van Stokkum een bosperceel blootgelegd waar aan het begin van de 19e eeuw bijzondere bosbouwmethodes werden toegepast. Voor de aanplant van nieuwe boomsoorten werden destijds bospercelen ingericht door greppels te graven en plantbedden aan te leggen. Het archeologisch onderzoek maakt duidelijk hoe de oorspronkelijke aanleg van het perceel eruit heeft gezien. Dit perceel hoopt Natuurmonumenten eveneens te herstellen en beleefbaar voor bezoekers te maken.


Voor meer informatie over Natuurmonumenten kunt u kijken op de website www.natuurmonumenten.nl.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen