Mythische stad Tenea Griekenland

Bovenaanzicht van de opgegraven gebouwen in Tenea.

Grieks Ministerie van Cultuur

Archeologen vinden stad met connectie naar Trojaanse mythe

In Griekenland hebben archeologen de stad Tenea gevonden. De wortels van die stad liggen volgens sommige verhalen bij de Trojaanse mythe.

Sinds 2013 wordt er in de omgeving van Chiliomodi in de buurt van de stad Korinthië, gegraven. Bij opgravingen in september en oktober van 2018 kwamen vondsten vanuit de prehistorie tot de Romeinse tijd aan het licht die worden toegeschreven aan de stad Tenea. Het is voor het eerst dat de stad is gevonden met tastbare voorwerpen. Tot nu toe werd de stad alleen genoemd in mythes en teksten. Aan de hand van de vondsten die nu zijn, gedaan, kunnen archeologen voor het eerst de locatie van de stad vaststellen.

Graven en funderingen opgegraven

Bij de opgravingen dit najaar, werden verschillende graven en resten van gebouwen blootgelegd, waardoor de precieze locatie van de stad kon worden vastgesteld. Op basis van de vondsten en de grafgiften die werden opgegraven, concluderen de archeologen dat Tenea een rijke stad is geweest. Archeologen troffen munten en fragmenten van aardewerk aan, maar ook de funderingen van gebouwen en straten.

Graven en grafgiften

De resten van de bebouwing stammen uit de hellenistische en Romeinse periode. Ook de graven die zijn gevonden, stammen uit die periodes. In een graf werden de resten van een moeder en een kind teruggevonden. In de graven werden veel sieraden en aardewerk gevonden. Veel van de lichamen in de graven waren ook voorzien van een muntje. Dat muntje hadden de doden nodig op weg naar de onderwereld. Daarmee konden ze de veerman die ze over de Styx naar de dodenwereld bracht betalen.  

Mythische stad

Tenea zou volgens de overlevering gesticht zijn door koning Agamemnon van Mycene. Nadat hij terugkeerde van de veldtocht naar Troje, zou hij krijgsgevangen Trojanen een nederzetting hebben laten stichten op de strategisch gelegen plaats langs de routes van Korinthië naar Argos en Mycene. De stad floreerde door de handel. Toen de Romeinen de regio bezetten, werd de stad gespaard. Het verhaal dat de stichters van Tenea net als de volgelingen van Aeneas –die Rome gesticht zou hebben- uit Troje zouden komen, was voor de Romeinen voldoende om de inwoners van Tenea als een broedervolk te zien. Vooral tijdens de heerschappij van de Romeinse keizer Septimus Severus (193-211) zou de stad grote economische bloei doormaken. Uit die tijd werden verschillende munten gevonden.

Bron en afbeelding:

Grieks Ministerie van cultuur

Meer lezen