Geen foto

Archeologen ontdekken duizend jaar oud dorp in Filippijnen

In de Filippijnen zijn unieke graftombes gevonden. Een archeologisch team heeft een reeks kalkstenen graftombes blootgelegd nabij de stad Mulanay op de Filippijnen. De graftombes zijn uniek in de zin dat een dergelijke soort tombe niet eerder in het land werd gevonden.

De tombes zijn gevonden op een bergtop in het noorden van het land en behoorden vermoedelijk toe aan een duizend jaar oud dorp. Het betreft rechthoekige tombes die uit kalksteen gehakt zijn. De vondst biedt nieuwe inzichten in de begravingrituelen van Filippijnen indertijd.

De vondsten maken duidelijk dat Filippijnen metalen gereedschappen gebruikten om de kisten uit te hakken. Dit duidt aan dat ze op een geavanceerdere wijze mensen begroeven dan aanvankelijk werd gedacht, gezien het feit dat eerdere archeologische opgravingen in het land houten en aardewerken kisten blootlegden.

Archeologisch park

In de tombes zijn duizenden scherven van aardewerken potten, metalen objecten en botfragmenten van mensen, apen, wilde zwijnen en andere dieren gevonden. Volgens de burgermeester van Mulanay helpt deze vondst niet alleen de wetenschap maar ook bij het verwerkingsproces van de inwoners van Mulanay. Het gebied was kortgeleden namelijk nog een strijdgebied tussen regeringsmilitairen en marxistische rebellen.

Inmiddels is bekend dat het gebied een archeologisch en ecologisch park zal worden met de mogelijkheid tot de bouw van een museum. Dat maakte het plaatselijke toeristenbureau bekend. De locatie ligt in een gebied van 280 hectare bos dat in 1998 tot beschermd gebied werd verklaard.

Bron: Journal Star

Meer lezen

Tijdvakken

Landen