Perth, Schotland

Analyses middeleeuwse vondsten in Schotland gepubliceerd

tay PerthTussen 1985 en 1986 werd in Perth een opgraving verricht bij de plaats waar nu een winkelcentrum ligt. Na jaren van onderzoek zijn de resultaten gepubliceerd door Historic Scotland. Bij de opgraving werden talloze voorwerpen uit de Middeleeuwen gevonden.

 Tijdens de opgraving in de versterkte middeleeuwse stad Perth identificeerden de archeologen 13 verschillende kuilen, waarvan twee bekleed met hout en één met houtskool. In combinatie met de gevonden artefacten denken de archeologen dat de restanten van de houten gebouwen stammen uit de 13e eeuw. De artefacten die zijn gevonden bestaan uit aardewerk, leren schoenen, botten en metaal.

Gevonden aardewerk duidt op handel

Het middeleeuwse aardewerk dat werd teruggevonden bestond zowel uit het lokale als geïmporteerde Redwaretype (afkomstig uit de Lage Landen) en het geïmporteerde Yorkshire type. Derek Hall, die het aardewerk analyseerde, zegt dat de aanwezigheid van het gevonden aardewerk aantoont hoe belangrijk de maritieme handel over de Noordzee was. Tussen de nederlanden en de Britse eilanden aan de oostkust werd destijds flink handel gedreven. Het kwalitatief hoogwaardige geïmporteerde aardewerk heeft waarschijnlijk de ontwikkeling en productie van de Redware industrie in Schotland beïnvloed.

Eten met mes en vork

Omdat er uitstekende omstandigheden voor het biologische behoud in de kuilen bestonden, was er een meer divers aanbod van materiaal en middeleeuwse types artefacten dan anders blijven voortbestaan. ​​Onder andere een middeleeuwse mes en vork met houten handgrepen, houten pennen, touw van mos, resten van een gewei en 68 fragmenten van leren schoenen werden gevonden.

Werkplaats voor geweien

De concentratie van gewei resten wijzen op het bestaan ​​van een werkplaats in de directe omgeving en geeft belangrijke aanwijzingen voor de vervaardiging van gewei artefacten  binnen de middeleeuwse stad Perth.

Nergens anders in Perth is een grotere concentratie van gewei resten gevonden, zei Catherine Smith, die de dierlijke resten onderzocht. Volgens haar is het duidelijk dat er een werkplaats moet hebben bestaan die gespecialiseerd was in het werken met geweien, wellicht voor het vervaardigen van kammen.

Middeleeuws marktdistrict?

Omdat er ook meerdere voorwerpen zijn gevonden die gebruikt werden voor de bewerking van textiel en voor bewerking van leer, zijn de gevonden resten van de opgraving vermoedelijk onderdelen van een verzameling werkplaatsen.

bronnen:

heritagedaily.com, brief encounters watching medieval archaeology emerge from the heart of perth

celebrate-scotland.co.uk, medieval archeology finds in Perth

afbeeldingen:

Perth, Scotland, via en.wikipedia.org

Ice forming on the Tay, via en.wikipedia.org

Meer lezen