Museum Dorestad als een experience?

Museum Dorestad

Conservator Karen Jeneson klaagde eerder dit jaar in NRC Handelsblad dat de Thermen in Heerlen niet onderdoen voor die in het Engelse Bath, maar dat het Thermenmuseum in Heerlen 15.000 bezoekers per jaar ontvangt tegen een miljoen in Bath. Daar moest ik aan denken toen ik las dat het Jorvik Viking Centre in het Noord-Engelse York 350.000 bezoekers per jaar trekt, een aantal waar Museum Dorestad niet aan tippen kan. Jaloers? Mwah.

Beleving

Op de plaats in York waar dat Viking Centre gebouwd is, werden enkele huisplaatsen uit de vroege middeleeuwen opgegraven die de inspiratie vormden voor de nagebouwde ambachtswoningen waar bezoekers met een karretje tussendoor rijden, net als in het spookhuis op de kermis. Met polyester poppen en lichteffecten heeft het geheel een hoog Eftelinggehalte. Toch krijgt het publiek er meer een beeld van het vroegmiddeleeuwse York dan in een museum waar alleen maar archeologische objecten zijn uitgestald. En dat is precies waar Museum Dorestad ook naartoe wil.

Informatie

Een bezoeker moet in de eerste plaats ervaren hoe Dorestad eruit zag, hoe de bewoners er leefden, hoe alles reilde en zeilde. Het verhaal, daar gaat het om. Toch zullen ook archeologische objecten aan bod komen, want niets is inspirerender dan een voorwerp dat een bewoner van Dorestad twaalf eeuwen geleden heeft vastgehouden. Met de juiste uitleg erbij zijn die informatief en daardoor onontbeerlijk voor de liefhebber, maar ook aantrekkelijk voor een breder publiek. Daarom zijn we op zoek naar de juiste mix van die beleving en informatie. En dat is precies hoe we het willen doen: eerst een beleving en daarna de informatie.

Experience

We willen de bezoekers eerst onderdompelen in de wereld van Dorestad: de haven, de nederzetting, de bewoners, dat alles moet bijna letterlijk tot leven komen. Dan volgt in een andere ruimte een meer museale kijk op de handelsplaats. Daar komen de originele voorwerpen aan bod in een bijzondere setting die duidelijk maakt hoe Dorestad reilde en zeilde. Het klinkt nog wat vaag, ik weet het. Maar hoe we de expositie precies gaan opzetten, doe ik over niet al te lange tijd in een blog uit de doeken. Ik hou de spanning erin …

Meer lezen

Landen