Museum Dorestad als een experience?

blog - 03-12-2015

Conservator Karen Jeneson klaagde eerder dit jaar in NRC Handelsblad dat de Thermen in Heerlen niet onderdoen voor die in het Engelse Bath, maar dat het Thermenmuseum in Heerlen 15.000 bezoekers per jaar ontvangt tegen een miljoen in Bath. Daar moest ik aan denken toen ik las dat het Jorvik Viking Centre in het Noord-Engelse York 350.000 bezoekers per jaar trekt, een aantal waar Museum Dorestad niet aan tippen kan. Jaloers? Mwah.

Beleving

Op de plaats in York waar dat Viking Centre gebouwd is, werden enkele huisplaatsen uit de vroege middeleeuwen opgegraven die de inspiratie vormden voor de nagebouwde ambachtswoningen waar bezoekers met een karretje tussendoor rijden, net als in het spookhuis op de kermis. Met polyester poppen en lichteffecten heeft het geheel een hoog Eftelinggehalte. Toch krijgt het publiek er meer een beeld van het vroegmiddeleeuwse York dan in een museum waar alleen maar archeologische objecten zijn uitgestald. En dat is precies waar Museum Dorestad ook naartoe wil.

Informatie

Een bezoeker moet in de eerste plaats ervaren hoe Dorestad eruit zag, hoe de bewoners er leefden, hoe alles reilde en zeilde. Het verhaal, daar gaat het om. Toch zullen ook archeologische objecten aan bod komen, want niets is inspirerender dan een voorwerp dat een bewoner van Dorestad twaalf eeuwen geleden heeft vastgehouden. Met de juiste uitleg erbij zijn die informatief en daardoor onontbeerlijk voor de liefhebber, maar ook aantrekkelijk voor een breder publiek. Daarom zijn we op zoek naar de juiste mix van die beleving en informatie. En dat is precies hoe we het willen doen: eerst een beleving en daarna de informatie.

Experience

We willen de bezoekers eerst onderdompelen in de wereld van Dorestad: de haven, de nederzetting, de bewoners, dat alles moet bijna letterlijk tot leven komen. Dan volgt in een andere ruimte een meer museale kijk op de handelsplaats. Daar komen de originele voorwerpen aan bod in een bijzondere setting die duidelijk maakt hoe Dorestad reilde en zeilde. Het klinkt nog wat vaag, ik weet het. Maar hoe we de expositie precies gaan opzetten, doe ik over niet al te lange tijd in een blog uit de doeken. Ik hou de spanning erin …


 

Museum Dorestad

Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt in meerdere opzichten een bijzondere collectie. Het zwaartepunt van het museum ligt – zoals de naam laat zien - bij het onder de aandacht brengen bij een breed publiek van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het Romeinse verleden waarvan in Wijk bij Duurstede veel is teruggevonden. Hoewel de collectie relatief klein is, maakt de bijzondere samenhang deze waardevol. Museum Dorestad onderscheidt zich door een afgebakende verzameling in tijd en ruimte die nog eens een extra belevingswaarde krijgt doordat de resten van Dorestad letterlijk onder het museum liggen.

De collectie in Museum Dorestad wordt door Luit van der Tuuk beheerd. Hij is tevens verantwoordelijk voor de wisselexposities die periodiek in het museum worden georganiseerd. Buiten zijn werk voor het museum publiceert hij regelmatig over vroegmiddeleeuwse onderwerpen. Van zijn hand verschenen boeken over handel en scheepvaart, de Noormannen, de Friezen en de Franken.

Als conservator van Museum Dorestad gaat hij op deze pagina regelmatig een blog verzorgen over het reilen en zeilen van het museum. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan, over de collectie, over wisseltentoonstellingen, maar zeker zal er ook aandacht worden besteed aan de op handen zijnde verhuizing van het museum. Wat komt er allemaal kijken bij de herinrichting die aan de eisen van een veranderende tijd, van een veranderend publiek ook, moet voldoen.