Eén voor één pakt de archeoloog de pakjes uit. Er blijkt een compleet brons depot uit de late bronstijd in het kistje te zitten

Eén voor één pakt de archeoloog de pakjes uit. Er blijkt een compleet brons depot uit de late bronstijd in het kistje te zitten

Museum De Scheper.

Het bronsdepot van Eibergen zet het dorp vol op de prehistorische kaart

Als op een regenachtige middag in 2023 de telefoon van archeoloog Norbert Eeltink gaat, kan hij nog niet vermoeden welke verrassing op hem wacht. De archeologisch adviseur van Museum De Scheper in Eibergen (gem. Berkelland) wordt namelijk benaderd door een Berkellander die iets aan het museum wil schenken. Wat hij die middag vertelt is zo uitzonderlijk dat de archeoloog even denkt dat het een grapje is, maar er wordt een afspraak gemaakt in het museum. Het wordt het begin van een opmerkelijk museumverhaal.

Op de dinsdagochtend na het telefoongesprek ontvangt Norbert een oude man met zijn vrouw en een boodschappentas in het museum. Uit de tas komt een kistje vol in keukenpapier gerolde voorwerpen. Eén voor één pakt de archeoloog de pakjes uit. Er blijkt een compleet brons depot uit de late bronstijd (1.100-800 v.Chr.) in het kistje te zitten. Het bestaat uit twee kokerbijlen, twee grote spiraalarmbanden, drie c-vormige polsarmbanden, glazen kralen, kledingaccessoires, verschillende grotere en kleinere ringen en, heel bijzonder, de bronzen boven- en onderkant van een houten staf. Het geheel is een ware archeologische sensatie. Van dergelijke brons depots zijn er maar hoogstens vier of vijf in Nederland.

De vinder beschrijft hoe hij een jaar of twintig geleden een tijdje met de metaaldetector heeft gezocht. Tijdens een wandeling met zijn vrouw besloot hij de detector mee te nemen. Lopend door een natuurgebied begint de detector te piepen aan de rand van het wandelpad. Hij graaft iets grond weg en vindt het eerste voorwerp. Het apparaat blijft echter piepen en de voorwerpen blijven boven komen. De verzameling gaat mee naar huis en wordt vanaf dan thuis gekoesterd. In 2023 besluit hij wegens zijn leeftijd dat het brons depot een veilige bestemming moet krijgen en voor iedereen te zien moet zijn. Museum de Scheper wordt gebeld.

Gezien de aard van de vondst, de wijze waarop die werd begraven en de locatie, in een gebied met grafheuvels, is hier sprake van een offer. De uitzonderlijke waarde die de voorwerpen in de bronstijd moeten hebben gehad, wijzen op een persoon of familie met een hoge status. Het gehele beeld van vindplaats en brons depot wijst erop dat Eibergen in de bronstijd een plaats van betekenis moet zijn geweest.

Ga voor meer informatie naar: museumdescheper.nl

Meer lezen
Ook leuk om te lezen