De geschiedenis van het Duitse milieuvignet

De geschiedenis van het Duitse milieuvignet

Unsplash

De geschiedenis van het Duitse milieuvignet

Wanneer je met je auto door bepaalde Duitse steden wil rijden, dan heb je hier een zogenaamd milieuvignet voor nodig. Mensen die regelmatig in Duitsland komen zullen dit vignet wel kennen. Het is een goede manier om ervoor te zorgen dat de milieuvervuiling in steden verminderd wordt, wat ook effect heeft op de oude gebouwen in deze steden. Maar hoe is dit vignet eigenlijk ontstaan?

Milieusticker

Het Duitse milieuvignet, de Duitse sticker voor stadscentra, ook wel bekend als het Duitse Umweltplakette, is een milieusticker die in Duitsland sinds 2007 is vereist voor alle voertuigen. Het doel van het vignet is om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren door het beperken van de toegang van vervuilende voertuigen tot bepaalde gebieden. Er zijn namelijk oude auto's die een stuk meer vervuilen dan modernere auto's. Het is dan goed om dit in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat er minder vervuiling is in de steden. Dit is niet alleen goed voor de inwoners, maar ook voor de natuur en gebouwen in de stad. Deze worden minder belast als oudere wagens niet in de steden mogen komen. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor archeologische vondsten in de grote Duitse steden, die door de milieuvervuiling ook worden aangetast.

Voor wie is het vignet?

Misschien vraag je je af voor wie het milieuvignet precies is? Het vignet wordt uitgegeven door de Duitse overheid en is verplicht voor alle voertuigen die in Duitsland gebruikt worden, inclusief auto's, vrachtwagens, motoren en caravans. Er zijn vier verschillende kleuren vignetten, waarbij elke kleur staat voor een bepaald niveau van vervuiling. Groen is het minst vervuilend, gevolgd door geel, oranje en rood. Door deze kleuren te gebruiken is het makkelijker om in de gaten te houden welk vervuilingsniveau door een bepaalde wagen bereikt wordt.

Hoe is het vignet ontstaan

Het Duitse milieuvignet is ontstaan als gevolg van de toenemende bezorgdheid over de luchtkwaliteit in Duitse steden. In de jaren 90 werd er steeds meer aandacht besteed aan het probleem van luchtverontreiniging door verkeer, en in 2001 werd er een wet aangenomen die de introductie van het vignet vereiste. Het milieuvignet is ingevoerd om te voldoen aan Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit en om de stijgende concentratie van fijnstof en andere luchtverontreinigende stoffen in Duitse steden te verminderen. Fijnstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen en kinderen. Door het verminderen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht, hopen de Duitse overheid en milieubeschermers de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Veranderingen aan het milieuvignet

Sinds de invoering van het vignet zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo is de kleurcode van het vignet in 2012 aangepast om aan te sluiten bij de Europese normen voor emissieniveaus van voertuigen. Ook is er een digitale versie van het vignet beschikbaar gemaakt. Om het milieuvignet te verkrijgen, moeten voertuigeigenaren een milieucheck laten uitvoeren door een erkende garagist. Tijdens deze controle worden de uitstootniveaus van het voertuig gemeten en bepaald welke kleur milieuvignet de auto in kwestie mag voeren. In veel steden in Duitsland zijn er strenge regels voor het binnenrijden van voertuigen, en het milieuvignet is een manier om te bepalen of een voertuig mag binnenrijden of niet. Zonder het juiste vignet, kunnen voertuigen worden bekeurd of zelfs verboden worden om de stad binnen te rijden.

De verschillende vignetten in Duitse steden

Er zijn verschillende soorten milieuvignetten, afhankelijk van de uitstoot van een voertuig. Zo hebben voertuigen met een lage uitstoot, zoals elektrische auto's en hybrides, een groen vignet. Voertuigen met een gemiddelde uitstoot, zoals benzine- en dieselauto's, hebben een oranje vignet. En voertuigen met een hoge uitstoot, zoals oudere dieselauto's, hebben een rood vignet of zijn zelfs helemaal niet toegestaan in de binnenstad.

Het milieuvignet is ook goed voor gebouwen

Luchtvervuiling is niet alleen slecht voor mensen, maar kan ook een negatief effect hebben op gebouwen op verschillende manieren. Het directe contact tussen vervuilde lucht en het oppervlak van een gebouw leidt tot fysieke schade. Bijvoorbeeld, stof en roet in de lucht kunnen neerslaan op het oppervlak van een gebouw en dit kan leiden tot verkleuring of verzwakking van het materiaal waaruit het gebouw is gemaakt. Zo zie je dat het ook voor de archeologie binnen een stad van belang is dat het milieuvignet bestaat. Het heeft sinds de invoering dan ook al veel goeds gedaan voor de mooie gebouwen in de Duitse steden, maar ook voor het behoud van de belangrijke archeologische vondsten.

Meer lezen

Ook leuk om te lezen