Is archeologie je hobby? Dan kan je lid worden van de AWN

Is archeologie je hobby? Dan kan je lid worden van de AWN

Unsplash

Archeologie als hobby: wordt lid van de AWN

Is archeologie jouw hobby en wil jij graag regelmatig helpen bij opgravingen? Dan kan je lid worden van de AWN – de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Leden van deze vereniging staan beroepsarcheologen bij in Nederland, België en Duitsland. De AWN werd opgericht in 1951 en bestaat ondertussen uit meer dan 2.000 leden.

Enthousiaste vrijwilligers

Veel mensen zijn gepassioneerd over archeologie. Het zoeken naar oudheden heeft iets speciaals en in Nederland zijn er vele interessante plekken om op onderzoek uit te gaan. De AWN levert niet alleen vrijwilligers die beroepsarcheologen bij kunnen staan in hun werkzaamheden, maar zet zich ook in voor het vergroten van kennis over archeologisch erfgoed door onder andere het organiseren van de Nationale Archeologiedagen, het bevorderen en betrokkenheid van de bevolking en het uitdragen van kennis en belangenbehartiging en bescherming van het bodemarchief.

Wie graven als hobby heeft, zal weten dat de juiste kleding en schoenen essentieel zijn. Een woordvoerder van consumentenplatform adviesjagers laat weten dat waterdichtheid een belangrijke rol speelt. Maak schoenen waterdicht door deze in te spuiten met een impregnerende spray en herhaal deze behandeling regelmatig. Ook kleding is goed te behandelen met dit praktische goedje. Drogen doe je niet direct op de verwarming, want zeker leer kan hierdoor juist uitdrogen en beschadigen.

Beroepsarcheologen helpen

De vrijwilligers kunnen zichzelf van waarde maken door beroepsarcheologen te helpen bij taken die veel tijd kosten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het schoonmaken van aardewerk of andere vondsten, het doen van archiefonderzoek, het sorteren en determineren, het schrijven van rapporten over eerdere onderzoeken, veldverkenning en nog veel meer. Als beginner krijg je eerst na aanmelding bij de AWN een basisopleiding archeologie. Je doet onder andere kennis op over het intekenen van een archeologische vindplaats, het archiveren van gevonden items, bouwstructuren, verkennend veldwerk, geologie en materialen. Vervolgens leer je voornamelijk in de praktijk, door met ervaren vrijwilligers mee te gaan naar opgravingen.

Contact met lokale afdelingen

Leuke klussen vind je als vrijwilliger door contact op te nemen met lokale afdelingen. Deze lokale afdelingen van de AWN houden aankomende bouwwerven in de gaten en willen meekijken wanneer de graafmachines eraan komen. Alleen zo kan de vereniging er zeker van zijn dat er geen historisch waardevolle bodems worden vernietigd. Tegenwoordig beperken opgravingsbedrijven zich namelijk geregeld tot alleen grondboringen, waardoor er veel verloren kan gaan.

Een nieuw groot project waar AWN aan meedoet is bijvoorbeeld het onderzoek naar Nederlandse Limes, waar een constructie wordt gemaakt van de Romeinse rijksgrens die dwars door Nederland liep. Het team onder leiding van dr. Saskia Stevens kan dankzij grote subsidie de Romeinse grens in een ander perspectief plaatsen door inzichten uit de archeologie, exacte wetenschappen en geesteswetenschappen samen te brengen. Er zijn onder andere plannen voor een nationale tentoonstelling en een documentaire televisieserie om ook het publiek te betrekken bij het grote project.

Meer lezen