Wat doet de projectleider tijdens een opgraving?

Gerti de Koeijer

Veel archeologen begeleiden archeologische projecten. Allemaal vanuit hun eigen expertise: de periode, het deel van de wereld of een andere specialisatie waarop ze zijn afgestudeerd. De projectleider is vanwege zijn of haar specifieke kennis degene die het beste de sporen en vondsten kan determineren: wat is het, waar werd het voor gebruikt en hoe oud is het? Een opgraving waar voornamelijk sporen uit de bronstijd worden verwacht zal worden geleid door een projectleider met als afstudeerrichting de bronstijd. Het is fijn als een archeologisch team bestaat uit personen met verschillende expertises zodat je elkaar kunt aanvullen en aan de vraag van de opdrachtgever kunt voldoen.

Netwerk

De projectleider overlegt met betrokken partijen en beheert het contact met de opdrachtgever. Hij werkt nauw samen met de interne beleidsmedewerkers archeologie, de veldtechnicus en de huisfotograaf. Verder stuurt hij veelal de vrijwilligers binnen de organisatie aan. Archeologie kun je nou eenmaal niet uitvoeren zonder team.

Archeologie en publiek

De projectleider is verantwoordelijk voor het project en moet er voor zorgen dat de opgraving loopt zoals gepland en dat de inhoud ervan wordt gewaarborgd. Alles moet plaatsvinden binnen een bepaald budget met als resultaat dat het verhaal van de locatie kan worden verteld.Om het verhaal aan het publiek te kunnen vertellen worden er tijdens de opgraving regelmatig lezingen en exposities georganiseerd. Ook verzorgt de archeoloog op aanvraag publicaties in jaarboeken. Tot slot kan de archeoloog informatiepanelen verzorgen.

Historisch onderzoek

Er is niet altijd tijd voor historisch onderzoek. Dit komt omdat dit geen eis is in de archeologie. Toch kan de informatie die uit dat onderzoek komt aanvullend zijn. Bijvoorbeeld: een oude boerderij wordt gesloopt voor nieuwbouw. Voordat de nieuwbouw er komt vindt er archeologisch onderzoek plaats, terwijl bouwhistorisch onderzoek al veel vragen had kunnen beantwoorden. Gelukkig kunnen historische verenigingen en het plaatselijke archief vaak meer vertellen over bouwhistorie van oude gebouwen uit hun gemeente.

Afbeeldingen: Archeologie West-Friesland

Meer lezen