Archeologie Magazine 2 van 2020

Archeologie Magazine

Nog geen abonnee? Klik hier om een abonnement te nemen

ROMEINSE FORTEN LANGS DE RIJN
De grens (Limes) van het Romeinse Rijk telde langs de Rijn minstens elf, en waarschijnlijk zelfs negentien forten, castella genoemd. Rond en nabij de castella ontstonden dorpjes. Net als de soldaten, die werden gerecruteerd uit andere bezette gebieden, kwamen de bewoners daarvan vaak uit heel andere delen van het Romeinse Rijk. Een bruisende kosmopolitische smeltkroes dus, waarvan talrijke archeologische vondsten nog steeds getuigen.

DE BEVRIJDING (1944-1945)
De cruciale rol van Canadese troepen
Voor de bevrijding van Nederland was de Canadese inbreng cruciaal. In Engeland, de Verenigde Staten en zelfs in Canada wordt daar weinig aandacht aan besteed maar in Nederland wordt de herinnering nog altijd levend gehouden met herdenkingen, monumenten, en musea. Archeoloog Ruurd Kok maakte een reportage.

TAORMINA (SICILIË)
Oeroude stad onder de rook van de Etna
Onder de rook van de Etna ligt, aan de oostkust van Sicilië, de oeroude stad Taormina, gesticht door Griekse kolonisten. De stad herbergt meerdere archeologische hoogtepunten, zoals het Griekse theater dat al sinds millennia zijn bezoekers betovert. Goethe noemde het zelfs het mooiste openluchttheater ter wereld.

MEERMANNO-WESTREENANUM (DEN HAAG)
De onbekende Egypte-collectie
We kennen allemaal de Egyptische collecties van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Allard Pierson in Amsterdam. Maar er is nóg een Egyptische verzameling. Veel kleiner weliswaar dan de eerdergenoemde, maar zeer de moeite waard, ook omdat hij nog de sfeer ademt van de negentiende -eeuwse verzamelingen, de objecten keurig gerangschikt in zware antieke vitrinekasten.

‘S-HERTOGENBOSCH
40 jaar stadsarcheologie: de mooiste vondsten 
Sinds 1977 vindt systematisch archeologisch onderzoek in Den Bosch plaats. Sindsdien zijn vele tot de verbeelding sprekende vondsten gedaan. Werktuigen van Neanderthalers bijvoorbeeld, bij de aanleg van de parkeergarage St. Jan. Nog zo’n mooie opgraving is Het Keizershof, een groot stadspaleis uit de 16e eeuw. Uit de vondsten in de beerput bleek onder meer dat de eigenaar rijke banketten hield waarbij hij onder meer ooievaars serveerde.

En verder

  • Archeoloog Leo Verhart over hunebedden.
  • Soja: de hoeksteen van 3.000 jaar Chinese cultuur
  • Archeologie in Leiden: prehistorische ademhalingsziekten.
  • Uniek: 1500 jaar oud Egyptisch textiel.