Hnefatafl: een door de Vikingen ontwikkelde variant van schaken.

Zeldzame vondst in Schots gehucht

Archeologe Cameron stuitte bij opgravingen in het Schotse Old Deer op iets opmerkelijks. Ze trof er namelijk een middeleeuwse ronde, platte steen aan, met een patroon erin gekerfd. Al gauw besefte Cameron dat het hier ging om een middeleeuws bordspel, genaamd hnefatafl. Dit is een behoorlijk zeldzame vondst. In Schotland zijn er maar een paar overblijfselen van dit spel aangetroffen. Er is extra onderzoek voor nodig om te bepalen hoe oud dit spelbord exact is, maar volgens schattingen is het ergens tussen 400 en 800 gemaakt. Aan de vorm van de steen te oordelen, is het speelbord later mogelijk als potdeksel gebruikt.

Vermist Klooster

Archeologe Cameron was op dat moment bezig met de zoektocht naar de resten van een klooster. Deze christelijke missiepost ging ongeveer duizend jaar geleden verloren. Sindsdien is de exacte locatie onbekend. Recente opgravingen bij Deer Abbey leverde nieuwe aanwijzingen van middeleeuwse bebouwing daar op. Daarom was Cameron met een team van vrijwilligers aan het onderzoeken of er een mogelijke link met het verdwenen klooster bestond.

Hnefatafl

Hnefatafl komt oorspronkelijk uit Scandinavië. De Vikingen brachten het spel in de vroege middeleeuwen over naar de Britse eilanden, IJsland en Oekraïne. Het was een strategiespel, waarin de ene partij probeert zijn koning naar de rand van het bord te manoeuvreren. Zijn tegenstander moest ondertussen proberen die koning vast te zetten. Zo had elke ronde een aanvallende en een verdedigende partij. Totdat het schaakspel in de elfde en twaalfde eeuw zijn intrede deed, was hnefatafl het populairste bordspel in Scandinavië. Vanaf die tijd raakte het steeds verder naar de achtergrond verdrongen. In de zestiende eeuw verdween het uit de Britse eilanden. In Scandinavië hield hnefatafl het nog twee eeuwen langer uit. Maar het wordt ook daar sinds de achttiende eeuw niet meer gespeeld. 

Bronnen:

Meer lezen
Thema's