Geen foto

Wrakkenwijzer online gezet

In augustus is de Wrakkenwijzer online gezet. Een week geleden is de Wrakkenwijzer online gezet. Dit is een hulpmiddel bij het doen van archiefonderzoek naar scheepswrakken van VOC, WIC en de Admiraliteit in de collectie van het Nationaal Archief. Gebruikers van het archief kunnen bovendien nieuwe informatie sturen om de Wrakkenwijzer aan te vullen.

Een goede voorbereiding is zaak bij archeologische activiteiten, met name voor maritieme archeologie. De Wrakkenwijzer moet in dat geval het hulpmiddel worden bij het verrichten van die voorbereiding. In de archieven van de wijzer zijn gegevens opgeslagen over andere de uitreding van schepen, over de lading en de bemanning.

De Wrakkenwijzer komt  voort uit het Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nemen hier aan deel. Klik hier om een uitgebreid verslag over de Wrakkenwijzer te lezen. Hierin staat tevens hoe je nieuwe informatie kunt insturen voor de Wrakkenwijzer.

Bron: Cultureel Erfgoed

Meer lezen
Tijdvakken
Landen