Geen foto

Woodhenge: de Stonehenge van Nederland

Woodhenge staat in de gemeente Putten voor iedereen om te zien.Op de Krachtighuizer Heide in de gemeente Putten staat sinds kort het bouwwerk Woodhenge. Deze cirkel van boomstammen is geïnspireerd op het megalithische monumenten Stonehenge uit Engeland.

Het heeft de maker van het kunstwerk, multi-dimensionaal beeldhouwer Jan-Carel Koster, een half jaar gekost om de stammen uit te houwen. Het kunstwerk is vijf meter hoog en elf meter in doorsnee. Te midden van de houten palen staat een abstract sculptuur die volgens Koster de tegenwoordige tijd symboliseert. Het kunstwerk staat momenteel te boek als een Land Art Project.

Koster begon in april dit jaar met het bouwen van het kunstwerk. Het project noemt hij ‘De Tijd’, waarmee hij aandacht wil vestigen op de vierde dimensie (tijd of ruimte). Zo duidt hij de Woodhenge aan als een monument voor de reeds verloren tijd van de wereld, maar ook voor de tijd die te komen staat. Het kunstwerk is vrij toegankelijk voor bezoekers. Zie voor meer informatie de website van Jan-Carel Koster.

Woodhenge staat in de gemeente Putten voor iedereen om te zien.Geheel uniek is Woodhenge echter niet. Ten noorden van Amesbury in Engeland ligt namelijk een natuurlijke Woodhenge, die waarschijnlijk in de bronstijd is gebouwd om culturele redenen. Er is echter niet veel van dit bouwwerk over. Zo ook ligt er in Zwolle een soortgelijke constructie van twee cirkels van houten palen. Dit diende hoogstwaarschijnlijk als een zonnekalender in de bronstijd.

Meer lezen
Landen