Wederom hommeles door hoge archeologische kosten

Na archeologische opgravingen op een oud voetbalveld in het Vlaamse Nieuwpoort, waarbij meerdere archeologische vondsten werden gedaan, kwam er een rekening van 750.000 euro binnen bij de verbouwer, in dit geval het OCMW. De kwestie heeft wederom klachten veroorzaakt.

Op de locatie van het oude voetbalveld wordt een nieuw gasthuis gebouwd door het OCMW. Schepen van seniorenzaken Kris Vandecasteele laat weten zeer verontwaardigd te zijn over de hoge kosten die het archeologisch onderzoek met zich mee brengen. “Bij een toevallige archeologische vondst zou een archeologisch solidariteitsfonds oplossing kunnen bieden,” stelt hij voor.

“De kennis die opgedaan wordt, komt ten goede van iedereen; het is dan ook niet logisch dat enkel de bouwheer voor de kosten moet opdraaien. Dit solidariteitsfonds zou georganiseerd moeten worden door degene die de bevoegdheden ter zak hebben en de verplichtingen opleggen.” De Westhoekburgemeesters stellen ook dat het Vlaamse onroerend erfgoed de verantwoordelijkheid is van de hele samenleving en niet alleen van individuele lokale besturen of particulieren.

“Daar ik vaststel dat we in Nieuwpoort niet de enigen zijn die hiermee geconfronteerd worden, wil ik het oprichten van een dergelijk fonds aanmoedigen en bespoedigen,” aldus Vandecasteele. “Een noodkreet om het probleem ter sprake te brengen was één, maar nu moeten we proberen dergelijke situaties structureel op te vangen.”

Onder het oude voetbalveld in Nieuwpoort vonden archeologen zestig skeletten, twee scherven van stenen vazen, een zilveren munt en een restant van een oude waterput. Ondanks het hoge kostenplaatje, zijn de normale werken al enkele maanden weer bezig.

Bron: Nieuwsblad.be

Meer lezen

Tijdvakken

Landen