Battle of Waterloo - schilderij van William Sadler

Battle of Waterloo - schilderij van William Sadler. Afbeelding via wikimedia commons.

wikimedia commons

Waterloo Uncovered helpt veteranen met fysiek en mentaal herstel

205 jaar na de Slag bij Waterloo betreden soldaten weer het strijdperk, maar niet om te vechten. Het project Waterloo Uncovered leidde tot mooie archeologische ontdekkingen, maar voor de vijftig soldaten die meewerkten aan het project, betekende het nog veel meer. 

Waterloo Uncovered: het project

Vijftig Britse en Nederlandse veteranen namen afgelopen juli 2019 deel aan de opgraving, samen met een team van archeologen onder leiding van professor Tony Pollard, directeur van het Centre for Battlefield Archaeology aan de Universiteit van Glasgow. Bij de opgravingen zijn deze archeologische vindplaatsen blootgelegd:

- Hougoumont Farm, beroemd om de historische scène die hier plaatsvond, waarbij Britse Gardewachters een Franse aanval verijdelden door de poorten te sluiten. Bij de opgraving kwamen er persoonlijke items, zoals uniforme knopen van de Coldstream Guards en Scots Guards-verdedigers, onder de grond vandaan.

- Mont-Saint-Jean Farm, de locatie van Wellington's Field Hospital tijdens de strijd, heeft ietwat grimmig bewijs opgeleverd van de strijd om het redden van levens, in de vorm van geamputeerde ledematen met nog zaagsporen.

- De ruïnes van het verloren kasteel van Frichermont zijn herontdekt. Grote aantallen musket- en kanonskogels van de hevige gevechten laten zien hoe dicht de Fransen bij de overwinning kwamen.

In totaal zijn er meer dan 800 vondsten gedaan.

Professor Pollard zegt; "Het werken met veteranen heeft een extra dimensie. Een deel van ons team in Waterloo Uncovered heeft deze gevechten van dichtbij meegemaakt. Je kunt naast hen knielen in een greppel tijdens de opgraving en ze zullen iets opmerken dat je niet hebt opgemerkt. Dat is een uniek waardevol perspectief voor een archeoloog.”

Mentaal en fysiek herstel

Het archeologische veldwerk ging hand in hand met een negen maanden durend programma van herstel en rehabilitatie voor veteranen. Er werden persoonlijke doelen gesteld om uitdagingen te overwinnen, zoals aanzienlijke fysieke of mentale verwondingen en de strijd om zich aan te passen aan het burgerleven. Deze doelen waren onder meer: ​​verbetering van mobiliteit en lichamelijk welzijn, vermindering van sociaal isolement, zelfvertrouwen opbouwen door taken te vervullen, nieuwe vaardigheden leren, omgaan met angst en mentaal welzijn verbeteren.

Bevindingen uit het evaluatieproces, waarbij de ‘Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale’ werd aangehouden, laten zien dat 81 procent van deze doelen "volledig of grotendeels" is bereikt en 13 procent van de doelen "gedeeltelijk". Ook was er sprake van een gemiddelde verbetering van 28,8 procent in het mentale welzijn van deelnemers aan het einde van de opgraving en een aanhoudende verbetering van 20 procent aan het einde van het negen maanden durende programma. Een deelnemer beschreef het effect van het programma op haar leven: "Waterloo Uncovered heeft me een steun in het leven gegeven - het heeft me gefocust gehouden terwijl ik te maken had met dagelijkse stress."

205e verjaardag van de slag bij Waterloo

Het rapport - Peace from War - verschijnt ter gelegenheid van de 5e verjaardag van het goede doel en valt deze week samen met de 205e verjaardag van de strijd (18 juni 1815). Hierin worden de resultaten gepubliceerd van een negen maanden durend proefprogramma voor veteranen en militair personeel die betrokken zijn geweest bij de opgraving op het Belgische slagveld, waar Napoleons heerschappij over Europa uiteindelijk werd beëindigd.

Bronnen: EU Today en EU Reporter.

Naar het rapport

Meer lezen