Er is een stuk papyrus gevonden waarin Jezus Christus zijn vrouw noemt.

Was Jezus toch getrouwd?

Er is een stuk papyrus gevonden waarin Jezus Christus zijn vrouw noemt. Er is een stuk papyrus uit de 4e eeuw opgedoken waarin Jezus Christus geciteerd wordt en het vermoedelijk over zijn vrouw heeft. Dit vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie of Jezus Christus met Maria Magdalena was getrouwd, van wie in het Nieuwe Testament alleen vermeld wordt dat ze één van de vrouwen was die meereisde met Jezus op zijn tochten om het woord van God te verspreiden.

Het document dat is gevonden werd geschreven in het antieke schrift van de Kopten, een christelijk volk dat leeft in Egypte. De Kopten zijn Egyptische Christenen. Het is aan het licht gebracht door een anonieme kunstverzamelaar en is waarschijnlijk gevonden in Egypte of Syrië. Het stuk papyrus bevat onder andere een fragment met de volgende betekenis: ‘Jezus zei tot hen, mijn vrouw’.

Karen King, hoogleraar theologie aan de universiteit van Harvard, die het nieuw opgedoken document voorlas op een congres in Rome, stelt dat het papyrusdocument geen bewijs vormt voor de vraag of Jezus getrouwd was. Wel meent ze dat dit het eerste document is waaruit blijkt dat ook sommige vroege Christenen van mening waren dat Maria Magdalena de vrouw van Jezus was.

Nag Hammadigeschriften

De discussie of Jezus met Maria Magdalena getrouwd was, bestaat al lang en laaide eerder op door de vondst van andere documenten die ook in het Koptisch geschreven waren en in Egypte werden gevonden. Deze documenten zijn bekend komen te staan als de Nag Hammadi en stammen uit de 1e tot de 4e eeuw. Het gaat hier om 51 geschriften die waarschijnlijk in de 4e eeuw begraven zijn omdat de teksten door de kerk verboden waren.

Sommige van de teksten behoren tot de zogenaamde apocriefen uit het Nieuwe Testament. Dit zijn teksten uit het vroege Christendom die claimen dat het gaat om getuigenissen over het leven van Jezus Christus, maar die door de kerk buiten de bijbel zijn gelaten omdat aan de echtheid ervan getwijfeld wordt. In sommige van deze teksten waren ook mogelijke aanwijzingen voor een huwelijk tussen Jezus Christus en Maria Magdalena te vinden.

Lees op onze zustersite IsGeschiedenis.nl het hele artikel.

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's