Wanneer kwamen de aboriginals in Australië?

Archeologen houden zich al lang bezig met de vraag wanneer de aboriginals in Australië aan kwamen. Uit nieuw onderzoek dat in Nature is gepubliceerd, zou blijken dat de aboriginals tienduizend jaar eerder in Australië kwamen dan tot nu toe werd gedacht.

Archeologen onderzochten een grot in het Australische nationale park Kakabu. Daar troffen ze verschillende voorwerpen aan die door mensen zijn achtergelaten, zoals stenen bijlen. Met lasers werden de gevonden voorwerpen én het zand waarin die voorwerpen lagen geanalyseerd. Daarmee kon worden vastgesteld wanneer die voorwerpen voor het laatst door de zon waren beschenen.

Verrassende resultaten

Het onderzoek leverde verrassende resultaten op. Zo bleek dat het zo'n 65.000 jaar geleden is dat de voorwerpen het daglicht hebben gezien. Dan zou het volgens de archeologen dus ongeveer zo lang geleden moeten zijn dat ze door mensen zijn gebruikt.

Eerder uit Afrika vertrokken

Dat heeft ook invloed op de theorieën over de manier waarop de mens zich over de aarde verspreidde. Volgens de onderzoekers zouden mensen, als zij eerder in Australië zijn aangekomen, ook eerder uit Afrika vertrokken zijn, maar ook voor de geschiedenis van de aboriginals zelf betekent deze ontdekking veel. Ooit leefden er veel grotere dieren, megafauna, in Australië en de aboriginals zouden veel langer met die dieren hebben samengeleefd dan gedacht.

Bronnen: NOS en Nature

Meer lezen

Tijdvakken