Vroegmiddeleeuwse vondsten in Merelbeke

De bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Merelbeke (BE) was de aanleiding voor een kleine opgraving die bijzondere vondsten opleverde. Het team archeologen vond onder andere een vroegmiddeleeuwse waterput.

Eerder onderzoek

Het proefsleuvenonderzoek in 2015, dat op het bouwterrein werd uitgevoerd, bracht archeologische sporen aan het licht. Op het aangrenzende terrein werd in 2001-2003 een middeleeuwse nederzetting en een vroegmiddeleeuwse waterput gevonden. Vermoedelijk werd de waterput gebruikt door de mensen die later begraven werden in het onlangs teruggevonden grafveld.

Vroegmiddeleeuwse sporen

Helaas bleek tijdens de opgraving dat een groot deel van het terrein verstoord is door zandwinning. Toch vonden de archeologen twee belangrijke vroegmiddeleeuwse sporen. Een waterput en een brede gracht, die een afbakening vormde van een van de vroeg middeleeuwse fasen van mogelijk het grafveld of de bijbehorende nederzetting. De put bestond uit vier uitgeholde eiken delen. Naast het archeologisch onderzoek vindt ook natuurwetenschappelijk onderzoek plaats. Met de uitkomsten hopen onderzoekers een beter beeld te krijgen van het landschap rondom Merelbeke in de vroege middeleeuwen.

www.archeonet.be/

Meer lezen
Landen