Archologische opgraving Den Burg

Vroeg middeleeuwse gracht ontdekt op Den Burg

Archologische opgraving Den Burg Al een maand lang graaft een team van archeologen met medewerking van vrijwilligers op de Groeneplaats in Den Burg. Archeologie WestFriesland graaft daar in opdracht van de gemeente Texel. Inmiddels zijn er sporen uit de prehistorie, vroege middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. De archeologen zijn gestuit op een vroegmiddeleeuwse gracht.

Vroeg middeleeuwse gracht ter bescherming

Het is nog niet zeker uit welke periode de gevonden gracht dateert, tot nu toe gaan de archeologen er vanuit dat deze in de 7de eeuw werd gegraven. De ringwalburg is mogelijk door lokale Friese adel gebouwd. Een deel van de gracht werd in de 14e eeuw gedempt en vervolgens werd er een nieuwe gegraven die een groter terrein beschermde.

Goed onderhouden waterputten

Aan het Raaksje werden veel archeologische vondsten gedaan. De eerste huizen werden pas begin 19de eeuw gebouwd, daarvan zijn veel funderingen, kelders en afvalkuilen aangetroffen.
Aan de rand van de Groeneplaats stond voor 1600 al een Agnietenklooster dat na de reformatie in gebruik werd genomen als weeshuis. Uit de tijd van het klooster zijn vele veel waterputten gevonden, die goed onderhouden werden. Dit blijkt uit nader onderzoek waarbij sporen van reparaties aan het licht kwamen.

Bron:

Archeologie West-Friesland 

Afbeelding: 

Door Aeno (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken

Landen