Vondst uit tijd koning Salomon in de Timna Vallei

In de Timna Vallei, Israël, hebben archeologen onlangs een aantal belangrijke vondsten gedaan. Zo werden defensieve bouwwerken gevonden, maar ook omheiningen voor vee. De vondsten stammen uit de tijd van koning Salomon, zo’n 3.000 jaar geleden.

De Timna Vallei in het Oude Testament

Volgens sommigen lagen de kopermijnen van koning Salomon in deze vallei. Een van de leidende archeologen van de opgravingen in de Timna Vallei, dr. Erez Ben-Yosef, stelt dat het Oude Testament geen beschrijving geeft van de mijnen van koning Salomon. Er zijn echter wel vermeldingen van militaire conflicten. Zo zou koning David op honderden kilometers afstand van Jeruzalem 18.000 Edomieten hebben verslagen. De nu gedane vondsten wijzen er volgens Ben-Yosef op dat David waarschijnlijk tot in deze verre streken oprukte om de koperproductie en handel veilig te stellen.

Ben-Yosef vergelijkt het koper van toen met de olie van nu: het stond vaak aan het hart van militair conflict. De ontdekking van deze fortificaties wijst op een periode van instabiliteit en conflict. 

Forten, mijnen en handelsroutes in de Timna Vallei

Naast de militaire fortificaties werd ook bewijs gevonden van een lange afstand handel systeem. In de omheiningen voor het vee werden producten aangetroffen die niet groeiden in Israël. Deze moesten van honderden kilometers afstand aangeleverd worden. Tot slot stelt Ben-Yosef dat door deze vondsten archeologie niet meer gebruikt kan worden als manier om de historische accuraatheid van het Oude Testament in twijfel te trekken. De vondsten komen namelijk overeen met verhalen uit dit testament.

Bron: sciencedaily.com Timna Valley

Afbeelding: wikimedia.org Coppermine, foto שומבלע

Meer lezen
Landen
Thema's