Geen foto

Vondst schorpioen vroegste bewijs van landdieren op Gondwana

Een fossiele vondst levert bewijs voor landdieren op Gondwana.In Zuid-Afrika is een 350 miljoen jaar oude versteende schorpioen ontdekt, zo is afgelopen maandag bekend geworden. De schorpioen is daarmee het oudste bekende landdier dat op Gondwana heeft geleefd. Gondwana behelsde vroeger onder meer de huidige continenten Antarctica, Zuid-Amerika en Afrika en maakte weer daarvoor deel uit van het supercontinent Pangea.

Supercontinent

Pangea is het meest bekende supercontinent van onze planeet. Dit continent dateert van 250 tot 210 miljoen jaar geleden. Alle continenten die wij vandaag de dag hebben, zijn ontstaan uit deze grote plak met aarde. Door het toedoen van de platentektoniek is Pangea uit elkaar gedreven in verschillende continenten.

De eerste stap van het uit elkaar drijven gebeurde zo’n 200 miljoen jaar geleden. Hierbij vormde zich twee paleocontinenten genaamd Laurazië en Gondwana. Het noordelijke continent (Laurazië) bevatte de huidige continenten Noord-Amerika, Europa en Azië en het zuidelijke continent Gondwana de overigen.

Ongewerveld leven op Gondwana

De gevonden schorpioen, Gondwanascorpio emzantsiensis genoemd, geeft volgens wetenschappers een mooi beeld van de ontwikkeling van het leven op de oude continenten. De schorpioen vormt het vroegste bewijs dat er op Gondwana al landdieren leefden. Robert Gess van de afdeling Evolutionaire Studies aan de Wits universiteit geeft aan dat er tot afgelopen maandag geen bewijs van ongewerveld leven op Gondwana  was.

Door de ontdekte schorpioen durven de wetenschappers te stellen dat Gondwana, net als Laurazië, al een complex aards ecosysteem had, bestaande uit ongewervelde dieren en planten die de elementen voor het latere ontstaan van gewervelde dieren ondersteunden. Hiermee werd de basis gelegd voor het bestaan van de mensheid.

Bronnen: Phys.org - Geology.com

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's