Geen foto

Vondst oudste Mayakalender ontkracht doemvoorspelling

Replica van de Mayakalender met het 'einde van de wereld' In Guatemala is in het regenwoud waar voorheen de oude Mayastad Xaltún stond een huis met de oudste Mayakalender gevonden. In 813 schilderde de bewoner van het huis, waarschijnlijk een schrijver, berekeningen van de cycli van de zon en de planeten Venus en Mars op de muur. 

De Mayastad Xaltún werd al in 1915 ontdekt, maar de opgravingen begonnen pas enkele jaren geleden. Onder leiding van archeoloog William Saturno van de Universiteit Boston werd het huis ontdekt onder een meter aarde en dikke vegetatie. Het huis lijkt de werkplaats van een schrijver te zijn geweest. De muren staan vol met schilderingen en tijdsberekeningen. “Het is eigenlijk een wonder dat deze geschriften nog bestaan,” aldus Saturno. “Dergelijke geschriften blijven doorgaans niet goed bewaard in het vochtige laagland van de Maya’s. Zeker niet in een huis dat maar een meter onder de oppervlakte begraven ligt.”

Op de muren staan de tijdscycli die de Maya’s belangrijk achtten, beschreven in kleine rode en zwarte hiërogliefen. Dit zijn de ceremoniële kalender van 260 dagen, de 365-dagen durende zonnekalender, de 584-dagen durende Venuscyclus en de 780-dagen durende Marscyclus.

De vermoedens dat de Maya’s hadden berekend dat de wereld op 21 december 2012 zou vergaan, wordt ontkracht door deze vondst. Deze datum was enkel deel van een cyclus. De Maya’s voorspelden juist dat de wereld nog zeker zevenduizend jaar zal voortbestaan.

Bron: National Geographic

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's