Vikingen eerder in Ierland dan gedacht

Zo’n tien jaar geleden werden in Dublin vier skeletten gevonden, die begraven waren met typische Vikingwapens. In eerste instantie leek deze vondst geen uitzonderlijke; sinds 1700 zijn meer dan zeventig Vikingskeletten opgegraven in Ierland. Nu blijkt dat de opgraving wel degelijk uniek is; het geeft het mogelijk bewijs dat de Vikingen veel eerder in Ierland aanwezig waren dan tot nu toe werd gedacht.

Vikingen in Ierland

De eerder gevonden skeletten zijn allen afkomstig uit de negende of tiende eeuw, de periode waarin de Vikingen Ierland binnenvielen. De Vikingen hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van steden in Ierland. De vier in Dublin gevonden skeletten lijken nu tientallen jaren eerder begraven te zijn dan de periode waarin de Vikingen in Ierland gearriveerd zouden zijn.

Handel tussen Vikingen en Ieren

De opgraving van de skeletten werd geleid door de archeologe Linzi Simpson. De opgravingen ondersteunen de theorie dat de komst van Vikingen op Ierland bestond uit de ontwikkeling van kleine nederzettingen en handelsbetrekkingen. Dit in tegenstelling tot de theorie die veronderstelt dat Ierland het slachtoffer werd van een catastrofale invasie.

Dergelijke invasies hebben waarschijnlijk wel degelijk plaatsgevonden, zo blijkt uit teksten opgesteld door Ierse monniken, maar volgden dus mogelijk op een meer geleidelijk ontwikkeld (handels)contact tussen Vikingen en Ieren in Ierland.  

Bronnen:

- www.archeology.org

- www.ireland.com

Afbeelding:

By Fornadan at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's