Vampiergraf in Italië

De schedel van het kind met de steen tussen de kaken. Die steen moest voorkomen dat het kind zou opstaan uit de dood. 

David Pickel/Stanford University

Vijfde-eeuws graf toont angst voor ‘levende doden’

Bij een opgraving in Italië hebben archeologen een bijzonder kindergraf gevonden. Het kind, van wie nog niet bekend is of het om een jongen of meisje ging, is op zo’n manier begraven dat de nabestaanden zeker wisten dat hij of zij niet uit de dood op zou staan.

Het kind, dat bij overlijden ongeveer tien jaar oud was, werd begraven met een steen in de mond. Op basis van tandafdrukken in het cement op de steen, vermoeden archeologen dat de steen bewust in de mond is gelegd. Ook lag het kind op zijn of haar zij in het graf. Dat maakt het nog onwaarschijnlijker dat de onderkaak van het kind open is gevallen en dat de steen bij toeval tussen e kaken van het kind terechtkwam.

Malaria-epidemie bij de Romeinen

Het graf werd gevonden in Lugnano in Teverina. In de Laat-Romeinse tijd heerste daar een grote malaria-epidemie die veel kinderen het leven kostte. Tussen 1988 en 1992 werd in de regio een grote begraafplaats met uitsluitend graven van kinderen gevonden. Sindsdien doen archeologen van de University of Arizona onderzoek naar deze Necropoli dei Bambini.

Maatregelen om tegen opstaan uit graf

Het graf dat nu is gevonden springt er om meerdere redenen uit. Het graf is van het oudste kind dat tot nu toe is gevonden. Tot nu toe werden op de begraafplaats alleen jonge kinderen gevonden, maar dit is het eerste kind van rond de tien jaar dat is gevonden. Maar ook de manier van begraven was opvallend. Niet alleen was er een steen in de mond van het kind geplaatst, maar ook lag het kind op zijn zij in een geïmproviseerd graf. De tombe was opgebouwd uit gestapelde dakpannen, zoals dat vaker gebeurde, maar deze keer waren er slechts twee hele grote dakpannen gebruikt. Daardoor vermoeden archeologen dat er alles aan werd gedaan om er voor te zorgen dat het kind na de dood niet op kon staan.

Ziekte verspreiden na de dood

Uit onderzoek naar het gebit bleek dat het kind waarschijnlijk aan malaria is overleden. De archeologen leggen daarom een verband tussen de ziekte en de ongebruikelijke manier van begraven. Ze denken dat het kind op deze manier begraven is om te voorkomen dat het kind zou opstaan uit de dood en als levende dode de ziekte verder zou verspreiden.

Andere ‘vampier-graven’

Het is niet voor het eerst dat zo’n ‘vampier-graf’ wordt gevonden. in 2009 werd in Venetië een graf uit de zestiende eeuw ontdekt waarin een vrouw met een steen in haar mond begraven was. In 2017 vonden archeologen in het Engelse Northamptonshire een graf van een man die met een steen in zijn mond op zijn buik in een graf lag. Dit graf was nog een eeuw ouder dan het graf dat nu in Italië gevonden is. Op andere plekken worden ook nog wel eens graven gevonden waarbij de overledene een houten staak door het hart heeft. Daarom worden deze graven vaak ‘vampier-graven’ genoemd. Voor archeologen zijn deze graven een belangrijke informatiebron. De manier waarop mensen met de doden omgingen, kan namelijk veel zeggen over de cultuur.

Bron:

University of Arizona

Afbeeldingen: 

David Pickel/Stanford University

Meer lezen