Vijf grote dorpen uit de Steentijd in Nederland

Nog steeds worden in Nederland veel resten gevonden uit de Midden- en Nieuwe Steentijd (10.500 - 3200 v.Chr). Het gaat dan voornamelijk om vuurstenen en afdrukken van nederzettingen. Soms worden ook botten van dieren gevonden of andere voorwerpen. Die werpen een nieuw licht op de steentijd samenleving in Nederland. Hieronder lichtten we vijf grote steentijd vondsten in Nederland uit.

Resten Neanderthalerkamp gevonden in ’s-Hertogenbosch

In 2013 zijn bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage in ’s-Hertogenbosch  resten gevonden van een Neanderthalerkamp. De resten zijn tussen de 70.000 en 40.000 jaar oud. De gemeente van de Brabantse hoofdstad noemt de vondst ‘het best bewaarde Neanderthalerkamp van Nederland’. Zo werden enkele bewerkte vuurstenen en botten van paarden, bizons en mammoeten gevonden. Lees hier meer.

Opgraving meerdere jachtkampen uit steentijd bij Kampen

Een team van dertig archeologen heeft in 2016 in het toekomstige Reevediep bij Kampen een groot aantal prehistorische jachtkampen uit de middensteentijd (ca. 10.000-5300 v. Chr.) blootgelegd. Uniek is de vondst van een hut of omheining. Verder werden schillen van hazelnoten gevonden, voedsel voor de prehistorische mens die hier tijdelijk verbleef. Lees hier meer.

Steentijd nederzetting in Nieuwegein

In 2016 toonden proefboringen bij de Beatrixsluis in Nieuwegein (UT) aan dat daar mogelijk resten van een 7000 jaar oude nederzetting in de grond zitten. Bij de proefboringen zijn voorwerpen en restanten gevonden die duizenden jaren oud zijn, maar ook recenter materiaal. Daarom gaan de archeologen over tot het graven van proefsleuven. In de te graven proefsleuven verwachten archeologen ook materiaal uit de Tweede Wereldoorlog te vinden en sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Lees hier meer.

5000 jaar oude topvondsten gevonden bij Dalfsen

120 graven, spectaculaire grafgiften en een boerderij van Hunebedbouwers. De opgraving bij Dalfsen is uniek voor Europa. In 2015 ontdekten archeologen een compleet grafveld uit de Steentijd. Dit is het grootste van West-Europa en een unicum voor Nederland. Maar liefst 120 graven met spectaculaire grafgiften en zelfs een aarden monument uit de tijd van de Hunebedbouwers zijn blootgelegd. Lees hier meer.

Vestigingsplaats uit Midden Steentijd in Breda

In 2015 zijn op het bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda sporen gevonden van een vestigingsplaats uit de Midden Steentijd. Al eerder werden er archeologische sporen gevonden in dit gebied. De vestigingsplaats is gebouwd tussen 8800 en 4900 v. Chr. De aangetroffen vuurstenen scherven bevestigen dit. De toenmalige inwoners verbleven er niet lang, zij waren rondtrekkende jagers en verzamelaars. Lees hier meer.


Meer lezen

Tijdvakken

Landen