Vier grote neanderthaler vondsten

Alhoewel ze niet de eerste mensensoorten waren op deze aarde, zijn ze wel een van de bekendste soorten: de Neanderthalers. Door de eeuwen heen hebben archeologen verschillende ontdekkingen gedaan over deze mensensoort. Nog altijd worden neanderthaler resten gevonden in Europa. Daarom lichten wij hier vier grote Neanderthaler vondsten uit.

Neanderthaler rotstekeningen in Gibraltar

Waar tot nu toe rotstekeningen alleen werden toegeschreven aan de moderne mens, de Homo Sapiens, hebben wetenschappers in 2014 in een grot in Gibraltar inkervingen gevonden van 39.000 jaar oud. De Homo Sapiens leefde in deze tijd voor zover bekend nog niet in dit gebied. Deze Gorham-grot is volgens eerder onderzoek ook juist rond deze periode bewoond geweest door Neanderthalers. Lees hier meer.

Neanderthaler resten in Den Bosch

Bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage in ’s-Hertogenbosch zijn in 2013 resten gevonden van een Neanderthalerkamp. De resten zijn tussen de 70.000 en 40.000 jaar oud. De gemeente van de Brabantse hoofdstad noemt de vondst ‘het best bewaarde Neanderthalerkamp van Nederland’. Er zijn onder andere vuurstenen en botten van paarden en bizons gevonden. Lees hier meer.

Jongste neanderthaler vondsten ooit nabij Noordpool

In mei 2012 zijn er restanten van voorwerpen gevonden in het noorden van het Oeralgebergte nabij het Russische plaatsje Byzovaya. De voorwerpen vertonen overeenkomsten met die van de Moustérian, een stijl van werktuigen die met Neanderthalers wordt geassocieerd. De voorwerpen zijn ca. 28.500 jaar oud, wat daarmee de jongste neanderthaler vondst ooit is. Het Oeralgebergte zou een van de laatste schuilplaatsen van de Neanderthalers zijn geweest. Lees hier meer.

Neanderthaler jachtkampen in Lanaken

De opgravingen bij Lanaken zijn in de jaren 1998 tot 2003 in zes campagnes opgegraven. De neanderthaler vondsten werden bij Veldwezelt en de inmiddels verdwenen beek Hezerwater gedaan. Hier werden ook al resten uit de ijstijd, Romeinse tijd en andere oorlogen en veldslagen gevonden. Deze neanderthaler vondsten bestaan onder meer uit jachtkampen als vuursteenplekken. De archeologische vindplaatsen dateren van 300.000 tot 40.000 jaar geleden.

 
Meer lezen over Neanderthalers? In de nieuwste editie van Archeologie Magazine vind je een prachtig artikel over de Neanderthaler vondsten in de lage Landen, waaronder in het Belgische Lanaken. Dit nummer is nu verkrijgbaar in boekhandel & kiosk!

 

 


Afbeelding:


Pixabay.com: Neanderthaler

Meer lezen

Tijdvakken