Göbekli Tepe

Vertelt een steencirkel het verhaal van een komeetinslag?

Göbekli TepeArcheologen denken op in de Turkse archeologische vindplaats Gȍbekli Tepe een belangrijke ontdekking gedaan. Op een pilaar met inscripties zou namelijk de datum van een grote komeetinslag van bijna 11.000 jaar geleden staan. De ontdekking is gepubliceerd in Mediterranean Archaeology and Archaeometry.

Dierensymbolen op prehistorische kalender

De archeologen bestudeerden een steencirkel, met daarin de zogeheten ‘gierensteen’. Een steen met dierensymbolen die ook bekend staat als ’s werelds eerste pictogram. De dierensymbolen op de gierensteen en de andere stenen in de cirkel, zouden volgens de onderzoekers symbool staan voor sterrenbeelden. De onderzoekers vergeleken met software de volgorde  waarop de sterrenbeelden stonden met de stand van de sterren aan de hemel in Zuid-Turkije rond 11.000 voor Christus.  Op die manier konden de archeologen de steen en alle inscripties ook dateren op 10.952 voor Christus. Dat zou overeenkomen met gegevens uit ijsmonsters in Groenland. Die ijsmonsters zouden de gebeurtenis dateren op 10.890 voor Christus.

Rampen en klimaatverandering

Op de steen staat ook een plaatje van een onthoofd mens. Volgens de archeologen zou dat wijzen op rampspoed in die tijd. De bevindingen van de archeologen worden ondersteund door andere data. Ongeveer 11.000 jaar geleden zou het Jonge Dryas zijn begonnen. De laatste koude periode van de laatste ijstijd. De oorzaak van deze ijstijd is nog niet bekend, maar één van de theorieën die de laatste jaren steeds meer bijval krijgt, is dat een grote komeetinslag of een serie kleinere inslagen de oorzaak zou zijn.

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe is een belangrijke archeologische vindplaats in het zuiden van Turkije. Op de vindplaats zijn een aantal van de oudste megalithische structuren ooit gevonden. Volgens sommigen zou Gȍbekli Tepe wel eens ’s werelds oudste tempel kunnen zijn. Volgens andere theoriën zou Göbekli Tepe een astronomisch observatorium kunnen zijn. Er is echter bijzonder weinig bekend over de manier waarop Göbekli Tepe gebruikt is. Volgens critici op dit onderzoek, berusten de resultaten dan ook te veel op giswerk en eigen interpretaties. 

Het onderzoek werd gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh. Het wetenschappelijke artikel uit Mediterranean Archaeology and Archaeometry is hier te lezen.

Via: The Thelegraph

Afbeelding: By Zhengan (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken

Landen