Twee van de gevonden graven van de necropolis in Parijs

Twee van de gevonden graven van de necropolis in Parijs

© Camille Colonna, Inrap

Verloren Romeinse begraafplaats ontdekt onder treinstation in Parijs

In het bruisende hart van Parijs hebben archeologen van het Franse Nationale Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek (INRAP) een 2.000 jaar oude begraafplaats ontdekt, afkomstig uit de Romeinse Tijd. De graven bevinden zich onder een treinstation en werden jarenlang over het hoofd gezien, tot onderzoekers van INRAP met nieuw bodemonderzoek kwamen.

Lutetia

De begraafplaats maakte deel uit van de Romeinse stad Lutetia, de voorloper van het hedendaagse Parijs. Lutetia fungeerde in de Romeinse tijd als middelpunt van handelsroutes en hoofdstad, net als Parijs vandaag de dag. In 52 v.Chr. werd de stad door de Romeinen veroverd, tijdens de verovering van Gallië door de Romeinse generaal Julius Caesar (100 v.Chr.–44 v.Chr.). Door de strategische ligging van Lutetia (ze beheerste namelijk de handel over de rivier de Seine) was de stad al bij de Romeinse inname vrij rijk. Onder het Romeins gezag werd Lutetia geromaniseerd en groeide het uit tot een stad, met een geschatte bevolking van 8000 inwoners. vanaf de derde eeuw veranderde stad haar huidige naam in Parijs, die afgeleid was van de Parisii, een Gallische stam, die in het gebied woonde.

Saint Jacques

De begraafplaats werd gevonden nabij de al eerder ontdekte Saint Jacques necropolis. Saint Jacques was de grootste begraafplaats in de Gallo-Romeinse stad Lutetia en werd vanaf de eerste tot de derde eeuw na Christus gebruikt. In de 19e eeuw werd de necropolis gedeeltelijk opgegraven. Alleen werden toen enkel de meest waardevolle grafgiften opgegraven en meegenomen. Minder kostbare houten grafgiften en de gevonden skeletten liet men toen gewoon liggen, waarna de graven opnieuw bedolven raakten. Volgens INRAP-president, Dominique Garcia heeft niemand dit deel van de begraafplaats Saint Jacques sinds de oudheid gezien, en is het in de loop van de tijd verloren gegaan.  

Nieuw ontdekte begraafplaats

In eerste instantie werd de begraafplaats over het hoofd gezien. Toen in 2014 werd begonnen met de bouw van een treinstation in Parijs, werd de begraafplaats nog niet ontdekt. Pas later toen de plannen werden aangekondigd voor een nieuwe stations uitgang, ontdekte het INRAP het grafveld tijdens reeks bodemonderzoeken op het terrein rond het station.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


De begraafplaats is meer dan 200 vierkante meter groot en er zijn tot nu toe 50 verschillende graven gevonden. Volgens de archeologen behoren alle begraven mensen tot de Gallische stam, de Parisii. Deze stam woonde in de 2e eeuw n.Chr. in de regio rond de zuidelijke oevers van de rivier de Seine. De Parisii waren erg bedreven in landbouw, metaalkunde en handel over lange afstanden. Hoewel de Parisii zich fel verzetten tegen de Romeinse verovering, werden ze uiteindelijk door de Romeinen onderworpen in de 1e eeuw voor Christus.

Gevonden grafgiften

Ongeveer de helft van de overledenen was samen met grafgiften begraven. Onderzoekers hebben onder andere kannen, keramische sieraden, haarspelden, riemen, en verschillende soorten glaswerk gevonden. Sommige overledenen droegen leren schoenen aan hun voeten, terwijl andere een paar schoenen naast zich hadden staan in hun graf. De onderzoekers concludeerden dit na het vinden van honderden kleine ijzeren spijkers, die zolen aan leren schoenen bevestigden en ze denken dat de schoenen bij wijze van offer zijn achtergelaten.

In een van de grafkisten werd een nogal bijzondere vondst gedaan. Daarin werd namelijk een compleet skelet van een varken ontdekt, en het skelet van een ander klein dier werd ontdekt in een offerkuil waarvan wordt aangenomen dat het een offer aan de goden was. Bovendien werd er een munt ontdekt in de mond van een begraven persoon. De munt weerspiegelt het verhaal van de Griekse mythologie van Charon, waarin een munt werd gegeven aan de veerman van Hades, om de zielen van de overledenen over de rivier de Styx te dragen.  Deze munt werd vóór de begrafenis in of op de mond van een dode wordt geplaatst.

Antropoloog Camille Colonna laat aan CBS News weten dat door deze ontdekking het DNA van de Parisii gemeenschap bestudeerd kan worden, waardoor er nieuwe gegevens verzameld kunnen worden met betrekking tot de levensstijl van deze Gallische stam. Anders dan in de 19e eeuw zijn dit keer alle vondsten uit de ontdekte begraafplaats meegenomen. Dus niet alleen de meest waardevolle.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


 

Meer lezen
Landen
Thema's