Opgraving Austerlitz

Veel vondsten opgegraven bij legerkamp Austerlitz

Opgraving AusterlitzEen 'historische sensatie' bij Austerlitz. Daar hebben archeologen bijzonder veel overblijfselen van een legerkamp uit de Napoleontische tijd gevonden.
Sinds de herfst van 2017 wordt onderzoek gedaan in Austerlitz. Van 1804 tot 1808 stond hier het Franse Kamp, een gigantisch legerkamp waar de Franse generaal Auguste de Marmont een groot deel van zijn troepen huisvestte. Met de huidige opgravingen krijgen archeologen een goed beeld van hoe het kamp er uit heeft gezien.

Van het kamp is nu een gehele sectie opgegraven. Op basis daarvan kunnen archeologen bepalen hoe groot het kamp is geweest en hoeveel manschappen er gelegerd waren. Ook kunnen de archeologen op basis van kleine vondsten zoals knopen, inschatten welke legeronderdelen er gelegerd waren.

Ontwikkeling Frans legerkamp Austerlitz zichtbaar

Nu al is duidelijk dat het kamp een 'tentfase' en een 'barakkenfase' heeft gekend. De archeologen vonden resten van tentgreppels, barakken, kookkuilen en een waterput. Ook zijn de verschillen tussen het gebied waar onderofficieren verbleven en het gebied waar de gewone manschappen verbleven goed te zien. Aan de hand van kleine vondsten ontstaat ook een beeld van het leven in het kamp; zo werd in het gedeelte waar de onderofficieren verbleven een afvalkuiltje met daarin glaswerk, een fles en een tabakspijp gevonden.

Buideltje met munten

Een ander verhaal dat uit de vondsten spreekt, is het verhaal van een erg onfortuinlijke soldaat. Die is volgens de archeologen een leren buideltje met 19 muntjes verloren. Volgens de archeologen kun je je aan de hand van een dergelijke vondst goed voorstellen hoe het leven in het kamp eruit zag. Ze vrezen dat de soldaat zich rot heeft gezocht naar zijn geld, maar helaas pas 200 jaar na dato is het buideltje teruggevonden.

Grafheuvels onder soldatenkamp

Op het terrein van het legerkamp troffen de archeologen ook nog de resten van twee grafheuvels aan. Daarvan waren de grafkuilen en de contouren van de mensen die er begraven waren nog zichtbaar in de grond. Een van de graven was een hurkgraf. Die manier van begraven, waarbij de overledene met opgetrokken knieën begraven is, stamt vermoedelijk uit de Enkelgrafcultuur van 4500-4000 jaar geleden.
Volgens de archeologen kunnen we door deze vondsten gerust spreken van een sensationele vondst.

Bron:

Gemeente Zeist

 

Meer lezen