Unieke vondst van deel Spaanse omwalling

Voor het eerst komen resten van de zuidelijke 16de-eeuwse stadsmuur van Antwerpen aan het licht. Het archeologisch onderzoek vindt plaats vanwege renovatie- werkzaamheden en nieuwbouw plannen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een archeologisch bedrijf onder begeleiding van de stedelijke dienst archeologie.

Historische achtergrond

Keizer Karel liet in de 16e eeuw op de plaats van de middeleeuwse muur een moderne gebastioneerde versterking bouwen, ook wel ‘Spaanse omwalling’ genoemd. Deze omwalling was vijf kilometer lang en bestond onder andere uit negen bastions (vijfhoekige bolwerken), acht fronten (rechte stukken stadsmuur) en vier monumentale toegangspoorten in Renaissancestijl. Alleen de buitenzijde van de omwalling was gemetseld, aan de stadskant werd een twintig meter brede aarden wal aangelegd. De Spaanse omwalling was een imposant bouwwerk. Van die omwalling is nu een stuk muur aangetroffen tussen het Begijnenhol en de Sint-Jorispoort.

Spaanse Furie

Twintig jaar na de bouw moest het zuidelijke deel van de muur plaats maken voor een citadel. Daar werden 2000 Spaanse soldaten gelegerd die in 1576 de stad binnenvielen. Deze aanval staat bekend als de ‘Spaanse Furie’.
Tijdens de opgravingen kwamen vier meter dikke muren aan het licht. Deze waren aan de binnenzijde versterkt met haakse steunberen. De opgraving biedt een bijzonder kijkje in de gebeurtenissen van de 16de eeuw. De archeologische resten worden verwijderd. In het ontwerp van de nieuwbouw zal plaats gemaakt worden voor de herinnering aan de archeologische resten.

www.gva.be/

Meer lezen

Landen