Unieke visweer gevonden uit de nieuwe steentijd

Niet noemenswaardige paaltjes die uit de klei steken, blijken deel uit te maken van een constructie voor visvangst. De constructie is gevonden bij Almere en dateert uit 5000-2100 v. Chr. Het gaat om de grootste visweer uit die tijd die ooit in Europa is gevonden.

Visweer

Stadsarcheoloog van Almere vond samen met andere archeologen en vrijwilligers op bijna twee meter diepte ongeveer 3000 houten palen. Ze staan in een bepaald patroon van ruim 160 meter. Op de palen zijn slijtplekken gevonden die er op duiden dat de palen aan elkaar verbonden waren met gevlochten schermen, die vermoedelijk van wilgenhout waren gemaakt. Op sommige plekken waren openingen van ongeveer twee meter waar de vissen de fuik in konden zwemmen. De fuiken zelf zijn in de loop van de tijd vergaan.

Vangen en bewaren

Naast de plekken waar de fuiken hebben gezeten zijn er ook onderwater hokken gevonden. Dit zijn afgesloten driehoeken waar geen opening in zit. Vermoedelijk gaat het om bewaarplekken voor levende vissen. Mogelijk konden ze niet gelijk na de vangst verwerkt worden voor consumptie.Er zijn ook vissenwervels gevonden van ongeveer  4400 jaar oud.

Unieke visweer

Het is de grootste visweer uit de nieuwe steentijd die in Europa is gevonden. Vanwege de grootte gaat het mogelijk om massavisvangst. Er werd meer vis gevangen dan de inwoners van de dichtstbijzijnde nederzetting konden eten, wat er op duidt dat  er handel werd gedreven. Van rondtrekkende mensen blijkt daardoor geen sprake meer te zijn in die periode.  Ook uniek aan deze visweer is dat hij niet zoals gebruikelijk met de oever verbonden is.

Midden steentijd kampementjes

Al eerder werden er bij Almere  kampementjes uit de midden steentijd aangetroffen. Drie daarvan moeten wijken voor nieuwbouw en worden opgegraven.  Bij het weggraven van de bovengrond werd de visweer gevonden.De vondst is een puzzelstukje in de reconstructie van het dagelijks leven in de nieuwe steentijd.

Bron: https://www.rd.nl/meer-rd/cultuur-geschiedenis/almere-had-vier-eeuwen-geleden-al-visgroothandel-1.1416982 

Meer lezen

Tijdvakken