Geen foto

Uniek fossiel van wespenverorberende spin ontdekt

In Myanmar is een spinnenaanval op een wesp in barnsteen gevonden. Onderzoekers hebben een fossiel gevonden van een spin die op het punt staat een wesp te verorberen. Zowel de wesp als de spin, beide zo’n honderd miljoen jaar oud, zijn perfect bewaard gebleven in barnsteen. Volgens de onderzoekers is dit het enige fossiel van een spinnenaanval die ooit is gevonden.

De fossielen werden in het barnsteen gevonden in de Hukawng vallei in Myanmar. De wesp en de spin dateren terug tot een periode tussen 97 en 110 miljoen jaar geleden, vermoedelijk toen dinosauriërs nog op aarde rondliepen.

Naast het in tijd stilstaande conflict is het lichaam van een grotere en mannelijke spin gevonden. Beide spinnen bevinden zich in hetzelfde web, waar ook restanten van zijn gevonden. Daarmee is deze vondst het oudste fysieke bewijs van sociaal gedrag tussen spinnen. Dergelijk gedrag bestaat nog tussen sommige soorten spinnen, maar is volgens de onderzoekers uiterst zeldzaam. De meeste spinnen leven en jagen namelijk zelfstandig.

Gevangen in angst

“Dit was een mannelijke wesp die plots gevangen zat in een spinnenweb,” aldus George Poinar Jr., een zoöloog aan de universiteit van Oregon en wereldexpert op het gebied van insecten gevangen in barnsteen. “Dit was de ergste nachtmerrie van de wesp, en die is nooit geëindigd. De wesp keek de spin aan op het moment van de aanval, toen beide gevangen werden in boomhars.”

Men vermoedt dat spinnen zo’n 200 miljoen jaar geleden zijn ontstaan, hoewel het oudste fossiel van een spinnenweb dat ooit gevonden is 130 miljoen jaar oud is. Een dergelijke aanval van een spin van deze leeftijd is volgens de onderzoekers bovendien uniek. Zowel de wesp als de spin behoren toe aan rassen die inmiddels zijn uitgestorven.

Bron: Oregon State University
Beeld: Oregon State University via Flickr.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's