UNESCO vraagt opheldering over slechte restauratie oudste piramide

De oudste trappenpiramide ter wereld, de piramide van Djoser, is volgens vele geruchten beschadigd tijdens de restauratieprocedure. Het grafmonument stamt uit de 27e eeuw v. Chr., staat in de necropolis van Saqqara en heeft een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de Egyptische media kwam eerder deze maand naar voren dat de piramide zou zijn beschadigd tijdens het restaureren. Naar aanleiding van deze geruchten vroeg UNESCO middels een brief afgelopen woensdag de betrokken partijen om opheldering.

Imhotep

De piramide wordt gezien als het oudste, volledig uit steen opgetrokken gebouw ter wereld. Het mausoleum werd ontworpen door de vizier van Djoser, genaamd Imhotep. Djoser was de tweede farao van de derde dynastie. Oorspronkelijk wilde Imhotep een mastaba bouwen, een klassieke Egyptische grafvorm. Dit veranderde naarmate de bouw vorderde in de bewuste trappenpiramidevorm.

Beschadigingen tijdens restauratie

Het restauratieproject dat in 2006 startte, tast volgens een aantal professionals het originele aangezicht van de piramide aan. Daarnaast zijn er kritieken gehoord die het bedrijf dat de restauraties uitvoert – Al-Shurbagy – ervan beschuldigt niet over de benodigde ervaring te beschikken om dit project uit te voeren.

De Minister van Oudheden van Egypte, Mamdouh al-Damati, zegt dat de kritieken ‘nergens op gebaseerd’ zijn en beweert dat er geen sprake is van problemen bij het restauratiewerk. Om dit te bewijzen nodigde hij afgelopen week een aantal journalisten uit om zelf te komen bekijken hoe het er met de piramide voorstaat. De executive director Michel Ghobrial Farid, beweert eveneens dat er geen sprake is van beschadigingen of verkeerde restauratiewerkzaamheden.

UNESCO

Toch heeft UNESCO naar aanleiding van de aanhoudende onrustbarende mediaberichten een brief gestuurd naar het Ministerie van Oudheden, met daarin de vraag om een gedetailleerd rapport van de restauratiewerkzaamheden. Hieruit zal blijken welke verdere stappen UNESCO nemen gaat inzake het behoud van het oudste stenen gebouw ter wereld.

Bron: artdaily.com

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's