De obelisk van farao Sensoeret I is de oudste obelisk van Egypte.

Top van eeuwenoude obelisk gevonden in Egypte

Image preview

In Egypte hebben archeologen onlangs de top van een meer dan tweeduizend jaar oude obelisk gevonden. Het restant werd aangetroffen in dodenplaats Sakkara, 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro.                                                    

Het restant van de obelisk is 2,5 meter lang, maar de hele obelisk is waarschijnlijk dubbel zo hoog. Volgens de leider van het onderzoek bestond de top uit rood graniet. Volgens de leider van het onderzoek is dit de grootste obelisk "die ooit uit het oude koninkrijk is ontdekt".

Anchesenpepy II

Het bovenste gedeelte van de obelisk werd gevonden in de buurt van de dodentempel en het piramidecomplex van koningin Anchesenpepy II. Archeologen vermoeden daarom dat de vondst van de Egyptische koningin Anchesenpepy II was. Zij leiden dit ook af uit een inscriptie die op de obelisk staat, waarin vermoedelijk een deel van de naam van de koningin is gegraveerd. Anchesenpepy II was de moeder van farao Pepi II, die tijdens de 6e Dynastie tussen 2336 en 2175 v.C. regeerde.

Obelisken in Egypte

De gedenknaalden bevonden zich meestal per tweetal voor de ingang van een tempel. Op de vier zijden van de obelisk bevonden zich hiëroglyfen, waarin de naam van de farao ten tijde van de bouw was af te lezen. De obelisken vereerden zonnegod Ra. Historici vermoeden dat bij de tempel van deze god de oudste Egyptische obelisk staat, die afkomstig is van farao Senoeseret I uit de 12e dynastie. Over de bouwmethode bestaat tot op de dag van vandaag grote onduidelijkheid. Wel is bekend dat de obelisken niet ter plekke werden gebouwd, maar dat ze via sleden, rollers of papyrusboten over de Nijl werden vervoerd.

Verder onderzoek

Het archeologenteam vervolgt zijn onderzoek op de begraafplaats van Anchesenpepy II. Het doel is om meer brokstukken uit de tijd van Anchesenpepy II op te sporen.

Afbeelding:

Bronnen:

Meer lezen

Tijdvakken

Landen