Titanic Memorial Weekend opent met EXPO College De Titanic.

Titanic Memorial Weekend opent met EXPO College De Titanic

Titanic Memorial Weekend opent met EXPO College De Titanic.Amsterdam EXPO heeft Prof. Dr. Joost Schokkenbroek uitgenodigd om vrijdag 11 april om 19:30 uur een EXPO College te geven bij de tentoonstelling Titanic: The Artifact Exhibition. Schokkenbroek is hoogleraar maritieme geschiedenis en erfgoed en verbonden aan Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en de Vrije Universiteit. In zijn lezing gaat hij in op het vraagstuk of de ramp met de Titanic een incident was of dat er gesproken kan worden van een sleutelmoment in de maritieme geschiedenis.

Het EXPO College markeert de start van het Titanic Memorial Weekend in Amsterdam EXPO. In de nacht van 14 op 15 april is het exact 102 jaar geleden dat de Titanic zonk. In het weekend voorafgaand aan deze data vinden activiteiten zoals de lezing plaats bij de tentoonstelling. Tickets voor het EXPO College zijn verkrijgbaar via de website van Amsterdam EXPO.

De Titanic-ramp: incident of sleutelmoment?

In de nacht van 14 op 15 april is het exact 102 jaar geleden dat de ramp met de Titanic zich voltrok. In de afgelopen decennia ondergingen vele schepen hetzelfde lot. Voorbeelden uit de recente geschiedenis zijn de Herald of Free Enterprise (1987) en de Estonia (1994). Ook bij deze rampen kwamen honderden opvarenden om het leven. De ramp met de Titanic lijkt echter sterker dan veel andere scheepsrampen in ons collectief geheugen gegrift te staan.

Schokkenbroek vertelt op 11 april over het fenomeen scheepsramp, de gebeurtenissen rondom de Titanic en de gevolgen van de ramp op uiteenlopende terreinen. Was de ramp met de Titanic een incident of kunnen we spreken van een sleutelmoment in de maritieme geschiedenis?

Biografie Prof. Dr. Joost Schokkenbroek

Titanic Memorial Weekend opent met EXPO College De Titanic.Joost C.A. Schokkenbroek (1961) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen werkte hij drie jaar als bibliothecaris en conservator in het Kendall Whaling Museum in Sharon, Massachusetts (V.S.). Van 1991 tot 2011 was hij conservator kunstnijverheid bij het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Sinds 2011 is Schokkenbroek hoofdconservator wetenschapsprogramma’s van Het Scheepvaartmuseum. Sinds 2013 is hij hoogleraar en bekleedt hij de leerstoel Maritieme Geschiedenis en Maritiem Erfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Meer lezen