Steentijd nederzetting in Nieuwegein

Proefboringen bij de Beatrixsluis in Nieuwegein (UT) toonden aan dat daar mogelijk resten van een 7000 jaar oude nederzetting in de grond zitten. Bij de proefboringen zijn voorwerpen en restanten gevonden die duizenden jaren oud zijn, maar ook recenter materiaal.

Proefsleuven

Archeologen hopen begin 2016, als ze proefsleuven graven, materiaal uit de Nieuwe Steentijd aan te treffen zoals vuurstenen werktuigen, slachtafval en resten van huizen. In de te graven proefsleuven verwachten de archeologen ook materiaal uit de Tweede Wereldoorlog te vinden en sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van deze waterlinie zijn nog restanten aanwezig van kazematten en een sluisje, deze zullen gevrijwaard blijven tijdens de uitbreiding van de sluis.

Rijk bodemarchief

Eerder onderzoek heeft laten zien dat Nieuwegein een rijk bodemarchief heeft. De archeologische resten dateren uit vrijwel alle periodes, van Steentijd tot de Nieuwe Tijd. Met name langs de oudere ontginningsassen en op de oude stroomgordels worden archeologische resten verwacht.

Prinses Beatrixsluis S. J. de Waarde (eigen werk) [CC BY SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)], via commons.wikimedia.org/


www.ad.nl/nederzetting-uit-steentijd.dhtml

www.nieuwegein.nl/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen