Geen foto

Romeinse wijk opgegraven in Autun (Frankrijk)

Sestertie - wikipedia commonsBij opgravingen in de Bourgondische stad Autun hebben archeologen een Romeinse wijk gevonden die dateert uit de derde en vierde eeuw. Behalve grote hoeveelheden munten vonden de archeologen een werkplaats waar kleibeeldjes werden vervaardigd.

Het Romeinse rijk kende in de derde en vierde eeuw grote financiële problemen. De valuta waren sterk gedevalueerd, wat onder meer tot gevolg had dat verschillende provincies en steden aan de randen van het rijk eigen munten hadden geïntroduceerd. Een groot deel van de meer dan honderdduizend munten die in Autun zijn gevonden, behoort tot zo'n lokale variant. Dat ze in zulke grote hoeveelheden zijn gevonden, duidt er op dat ze waren bestemd voor omsmelting. Misschien in het kader van de munthervorming van keizer Diocletianus (keizer van 284 tot 305 na Chr.).

Autun werd rond het begin van onze jaartelling gesticht door Augustus, ter vervanging van de oude Gallische vestingstad Bibracte. Hij gaf de stad de naam Augustodonum. De stad groeide snel, onder meer vanwege de gunstige ligging op een kruispunt van handelswegen dat de havenstad Bononia (het tegenwoordige Boulogne-sur-Mer) in het westen van Gallië verbond met Colonnia Claudia Ara Agrippinensium (het tegenwoordige Keulen) in het noordoosten, Lugdunum (het huidige Lyon) in het zuiden, en met het Middellandse Zeegebied.

Bron: Maxisciences.com, Wikipedia

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's