Opgraving waterput bij Houten

Een archeoloog graaft voorzichtig de houten planken uit. 

Ton Borsboom i.o.v. Rijkswaterstaat

Romeinse waterput gevonden bij Houten

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de A27 zijn bij Houten verschillende Romeinse vondsten gedaan, waaronder de resten van een Romeinse waterput.

Het archeologisch onderzoek bij Houten werd gedaan als voorbereiding op de uitbreiding van de A27/A12 bij Utrecht. Langs de snelweg troffen de archeologen de sporen van een waterput of waterkuil aan. In de put vonden archeologen veel vondstenmateriaal. Gedraaid aardewerk, dierlijke botten, een fibula en zelfs een leren schoenzool. Maar volgens de archeologen was dat niet het meest bijzondere. Op de bodem van de put lagen dertig dunne houten planken.

Houten planken

Het is bijzonder dat er nog hout uit deze tijd bewaard is gebleven, dat gebeurt niet vaak. De houten planken zijn samen met de laag grond waarin ze lagen in een zogeheten blokberging uitgegraven. In het laboratorium worden ze nu voorzichtig uit de grond gehaald en verder onderzocht. Dan kunnen de archeologen ook bepalen hoe oud de planken precies zijn. Ook moet er dan meer duidelijkheid komen over waar de planken vandaan komen. Archeologen vermoeden dat ze gebruikt zijn als ‘dakleien’ van een nabijgelegen boerderij.

Opgraving Houten-Doornkade

De vondst wordt gelinkt aan een nederzetting die in de jaren 80 is opgegraven aan de andere kant van de A27. Op die locatie Houten-Doornkade werden de resten van een nederzetting gevonden. Hoe de relatie tussen de nu gevonden put en de nederzetting op de locatie Houten-Doornkade precies was, is echter niet meer na te gaan; de A27 ligt in de weg, en tijdens de aanleg van de snelweg is de grond waarschijnlijk te veel verstoord om nog archeologisch onderzoek te kunnen doen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPZKuJKG52w

Het onderzoek werd gedaan als voorbereiding op de uitbreiding van de A27/A12 bij Utrecht. Daarom deed Rijkswaterstaat op achttien plekken proefonderzoek door grondboringen. Uit dat onderzoek bleek dat er vijftien plekken waren die in aanmerking kwamen voor echt onderzoek. Uiteindelijk bleek echter dan er bij negen van die locaties geen grondwerkzaamheden zouden plaatsvinden, waardoor er voor werd gekozen daar niet te graven. Op vijf van de plekken waar proefboringen werd gedaan werd een proefsleuvenonderzoek begonnen. Een zesde proefsleuvenonderzoek is gepland voor 2019. Op drie locaties werden wel vondsten gedaan, maar de grond was daar zo verstoord dat er geen compleet onderzoek gedaan kon worden. Uiteindelijk werden alleen bij de vindplaats langs de A27 genoeg aanwijzingen gevonden om een groot onderzoek te ondernemen.

Meer lezen