Geen foto

Romeinse fresco's verwijzen mogelijk naar vrouwelijke priesters Christendom

Middeleeuwse fresco.Op 14 november 2013 werden gerestaureerde Romeinse fresco’s in de Catacomben van Priscilla in Rome gepresenteerd. Op deze wandschilderingen wordt een aantal vrouwen met uitgestrekte armen afgebeeld. Men gelooft nu dat de fresco’s bewijzen dat vrouwen in de beginfase van het Christendom werden toegelaten tot het priesterschap.

In 2008 werd begonnen met de restauratie van de Catacomben van Priscilla aan de Via Salaria in Rome. De resultaten van het vijf jaar durende project zijn nu te zien in een nieuw museum. Tevens zijn de fresco's schoongemaakt en te bewonderen in het catacombencomplex.

Catacomben van Priscilla

De Catacomben van Priscilla zijn tussen de 2e en de 5e eeuw na Christus gebouwd als christelijke begraafplaats. Het catacombencomplex is dertien kilometer lang en heeft verschillende lagen. Het werd in de beginfase van het Christendom gebruikt, maar werd later afgesloten. In de 16e eeuw werden de catacomben opnieuw ontdekt en leeggeplunderd. Pas in de 19e eeuw werd er begonnen met onderzoek.

In het complex bevindt zich een kamer die bekend staat als het Cubiculum van de Gesluierde Vrouw. In deze ruimte werd na restauratie een fresco van een vrouw ontdekt die haar armen uitgestrekt heeft en een stola draagt, een gewaad dat gedragen wordt door priesters. In een andere kamer genaamd De Griekse Kapel bleek na restauratie een fresco aanwezig te zijn waarop een groep vrouwen wordt afgebeeld. De vrouwen zitten rondom een tafel met uitgestrekte armen net zoals priesters tijdens bepaalde vieringen in de kerk.

Betekenis abeeldingen

Verschillende organisaties die geloven dat er indertijd wel degelijk vrouwelijke priesters bestonden zoals Women's Ordination Conference en de Association of Roman Catholic Woman Priest beweren nu dat de fresco's het bewijs leveren voor hun bewering. De kerk stelt dat vrouwen geen priester kunnen worden, omdat Jezus alleen mannen koos om zijn apostelen te zijn.
Het Vaticaan ondersteunt de bevindingen van de organisaties niet en zegt dat het bestaan van vrouwelijke priesters niet aantoonbaar is. Archeologen denken dat de vrouw met het priestergewaad eventueel in gebed was en dat de vrouwen rond de tafel deelnamen aan een begrafenisbanket. De fresco's bieden tot op heden dus genoeg discussiemateriaal.

Bron: GMA Network

Meer lezen
Landen
Thema's