Romeinse en middeleeuwse sporen in Odijk

Het startsein voor de opgraving in Odijk (gemeente Bunnik) is inmiddels gegeven. De archeologen verwachten er een grafveld uit de Romeinse tijd en de middeleeuwse hofstede Vinkenburg aan te treffen. In de buurtschappen Het Brugje en De Heuveltjes staat nieuwbouw gepland, daarom heeft de gemeente Bunnik opdracht gegeven voor de opgraving.

Uit booronderzoeken die enkele jaren geleden werden gedaan, bleek dat er Romeinse en middeleeuwse resten in de grond zitten. De onderzoekers gaan er vanuit dat er ongeveer honderdvijftig mensen uit de Romeinse tijd begraven liggen. Ze hopen door de opgraving meer te weten te komen over het grafritueel van die tijd, maar ook over de leeftijdsopbouw en gezondheidstoestand van de Romeinse Odijker. Al eerder werden er in Odijk archeologische resten uit de Romeinse tijd gevonden. Dit was niet onverwacht aangezien het huidige Odijk in het grensgebied ligt van wat eens het Romeinse rijk was.

Hofstede Vinkenburg

Naast Romeinse sporen stuitten archeologen tijdens het vooronderzoek op een vierkant omgracht terrein. Het bleek te gaan om de verloren gewaande hofstede Vinkenburg. Men vond er resten van muren, vloeren, paalkuilen en een waterput van baksteen. De vondsten doen vermoeden dat het gaat om een gebouw uit de 13e eeuw. Of het om een kasteel of een herenboerderij gaat moet nog blijken.

Open dagen

Voor geïnteresseerden worden er twee open dagen gehouden. Op 9 en 14 juni wordt uitleg gegeven over het onderzoek en worden de eerste vondsten gepresenteerd.

www.bunnik.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen