De Yewden villa in het Engelse dorp Hambleden.

Romeins kindermassagraf blijft mysterie voor archeologen

De Yewden villa in het Engelse dorp Hambleden.Een Romeins massagraf in het Engelse Hambleden, waar in 1912 de overblijfselen van 97 kinderen zijn gevonden, roept steeds meer vragen op bij archeologen. Aanvankelijk werd gedacht dat er indertijd een bordeel op de locatie stond, hoewel een nieuwe theorie de lijken als onderdeel van een religieus ritueel aanwijst.

De overblijfselen werden tijdens de opgraving van de Romeinse Yewden villa in Hambleden in 1912 gevonden. Jaren later werden de resten van de baby’s, die stuk voor stuk na 40 weken zwangerschap gestorven zijn, weer gevonden in een stoffige opslagkamer van een museum. Er werd nader onderzoek naar gedaan en zodra de theorie werd opgeworpen dat de lijken afkomstig waren van een bordeel, kreeg het onderwerp veel aandacht van de media.

Nu er meer onderzoek is gedaan, gelooft dr. Jill Eyers, de archeoloog achter de theorie, dat het idee ondersteund wordt door bewijs. “Eerlijk gezegd legde ik het idee voor puur om mensen aan het praten te krijgen, maar hoe meer ik het bekijk, hoe meer ik overtuigd raak door mijn eerste bordeeltheorie,”  aldus Eyers.

Toch is Brett Thorn, werkzaam bij de Buckinghamshire County Museum, niet overtuigd door haar theorie. “Mijn grootste probleem bij de bordeeltheorie is dat de locatie te ver van enige concentratie van bevolking ligt,” aldus Thorn.

Thorn zijn eigen theorie: “Er zijn een aantal belangrijke religieuze objecten op de locatie gevonden die mogelijk connecties aanduidt met een moedergodin cultus. Dat zou aan kunnen geven dat de locatie een heilige plaats was waar vrouwen heengingen om te baren en om bescherming te krijgen van de moedergodin tijdens gevaarlijke tijden. Het grote aantal baby’s die daar zijn begraven zouden doodgeborenen kunnen zijn, of kinderen die stierven tijdens de geboorte.”

Er zijn echter ook tekenen van sneeën gevonden op één van de botten. Hoewel het niet veel bewijs is, zou het kunnen aangeven dat er rituele praktijken met menselijke offers zijn plaatsgevonden. Aan de andere kant zou het ook een teken kunnen zijn van het verwijderen van vlees van de botten alvorens het kind te begraven.

Bron: Bucks Free Press

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's