Restanten van een middeleeuwse ontginningshoeve gevonden

In het natuurgebied Drongengoed in de Belgische gemeente Knesselare zijn de resten van een verdwenen middeleeuwse ontginningshoeve teruggevonden.

Funderingen

Een onderzoek met bodemsensoren bracht afwijkende structuren in de bodem aan het licht. Het gaat om baksteenstructuren die mogelijk behoren tot de verdwenen middeleeuwse hoeve.  Na het bodemonderzoek gingen archeologen aan de slag met een opgraving en stuitten op stenen muurfunderingen. Het terrein is omgeven door een gracht en herbergt een vierkant complex van gebouwen.

Traptoren

De archeologische vondsten die werden gedaan wijzen  op  verschillende bouwperiodes  die dateren tussen de 13e en 1`7e eeuw. Zo werd onder andere de basis van een traptoren ontdekt.

Planten- en dierenresten

De hoge waterstand heeft gezorgd voor goede bewaaromstandigheden in de klei waardoor er veel goed bewaarde planten- en dierenresten zijn gevonden.  Door verder onderzoek van deze resten kan het middeleeuwse landschap gereconstrueerd worden.

Streekbezoekerscentrum Drongengoedhoeve

Van de oorspronkelijk middeleeuwse hoeve is alleen een omgracht terrein te zien. Van later datum dateert de hoeve die er nu staat. Die hoeve heeft onder andere de functie van streekbezoekerscentrum en is bedoeld om de bezoeker wegwijs te maken in de evolutie die de streek en het landschapdoor de eeuwen heen heeft meegemaakt. Het terrein is beschermd als landschap en de hoeve met bijgebouwen als monument .

nl.wikipedia.org/wiki/

www.archeonet.be/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen