Restanten gevonden van een klooster in Leiden

Op de Lammermarkt in Leiden is mogelijk de muur van een 15e eeuws klooster gevonden. Verder onderzoek naar de fundering van de muur kan meer duidelijkheid geven. De muur is gemaakt van hergebruikte, roodbruine, vierkante steentjes die vermoedelijk uit de 13e eeuw komen.

Drie kloosters

In de 15e eeuw bevonden zich drie kloosters aan de Steenstraat: het St. Margarethaconvent (1404-1458), het St. Maria Magdalenaklooster (1458-1542) en het St. Aegtenklooster (1432-1553). De kloosterterrreinen strekten zich uit in de richting van de Lammermarkt. Aan deze kant van de stad werden tot nu toe geen sporen aangetroffen van deze drie kloosters.
De Leidse stadsarcheologe Chrystel Brandenburgh is enthousiast over de vondst. Zij vertelde het volgende: “Als we onder de muur een fundering van houten palen aantreffen, dan is dat heel mooi. Hout is goed dateerbaar. Wellicht vinden we aardewerk.’’

Waterputten en goten

Op het terrein zijn veel waterputten gevonden, die gebruikt werden voor schoon drinkwater. De goten, waar de ontlasting van de Leidenaars door ging, kwam uit op de gracht en maakte het grachtwater te vies om te drinken. Andere vondsten zijn houten tonnen, aardewerk, glaswerk en insignes uit de 15e eeuw.

Beschermd stadsgezicht

De Lammermarkt behoort tot het beschermd stadsgezicht van de binnenstad van Leiden. Het archeologisch onderzoek vindt plaats vanwege de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.
De archeologen zijn tweeënhalve week geleden begonnen op de Lammermarkt en gaan nog door tot 8 mei.

sleutelstad.nl/
www.leidschdagblad.nl/


Afbeelding Erik Zachte (eigen werk) [CC BY SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org

Meer lezen
Tijdvakken
Landen