Bronzen beeldje

Het gevonden beeldje

Eforaat van Oudheden van Ilia

Regen onthult 3.000 jaar oud bronzen beeldje

Bij de ruïnes van Olympia, Griekenland, is een 3.000 jaar oud bronzen beeldje van een stier gevonden. Het Griekse Ministerie van Cultuur spreekt van een “toevallige ontdekking.” Het beeldje is ontdekt omdat door hevige regenbuien een deel van de bodem wegspoelde. Hierdoor zag een archeoloog ineens een hoorn van het beeldje boven de grond uitsteken. 

Het beeldje is overgebracht naar het laboratorium van het Eforaat van Oudheden van Ilia, waar uit voorlopig onderzoek bleek dat het stamt uit de Geometrische Periode (1050 - 700 v.Chr.). Deze kunsthistorische periode dankt zijn naam aan de geometrische vormen die toen veel gebruikt werden in de kunst. Op de plek waar het altaar gestaan heeft in de ruïnes van de Tempel van Zeus in Olympia, is al eerder een laag as gevonden met daarin soortgelijke beeldjes. Het beeldje dat nu gevonden is, vertoont brandplekken. Archeologen gaan er dan ook van uit dat het één van de vele tientallen beeldjes was, die geofferd werden op het altaar van Zeus. De stier gold bovendien als een van de voornaamste symbolen voor Zeus, samen met de bliksemschicht, adelaar en eikenboom. 

Geometrische Periode

De Geometrische Periode overlapt bijna in het geheel met de ‘duistere eeuwen’ of de ‘Griekse middeleeuwen’ (ca. 1100 v.Chr. - 750 v.Chr.), een periode na de mysterieuze ondergang van de samenlevingen aan het einde van de late bronstijd, zoals de Kassieten in Babylonië, Hettieten in Anatolië en het Niewe Rijk in Egypte. In Griekenland ging tijdens de late bronstijd de geavanceerde Myceense beschaving ten onder, waarna het schrift nagenoeg in onbruik raakte en de voortgang van de Griekse cultuur enkele eeuwen zo goed als stil kwam te staan. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Het oude Olympia

Tijdens de Geometrische Periode kwam kunstproductie in Griekenland langzaam weer op gang en begon aardewerk steeds complexere versieringen te vertonen. Ook begon men met het vereren van Zeus bij Olympia. Hier werden rond de tiende en negende eeuw v.Chr. voor het eerst altaren opgezet in de buitenlucht, waar men offers bracht aan Zeus. Pas enkele eeuwen later, tussen 470 en 456 v.Chr. zou hier de Tempel van Zeus gebouwd worden. Weer enkele jaren later, in 435 v.Chr. zou hier het beroemde Beeld van Zeus te Olympia worden gemaakt, één van de zeven wereldwonderen van de klassieke oudheid. Olympia is uiteraard het bekendst als ontstaansplek van de Olympische Spelen, die er iedere vier jaar werden gehouden vanaf (waarschijnlijk) het jaar 776 v.Chr. tot ongeveer het begin van de vijfde eeuw na Christus. 

Bronnen: Eforaat van Oudheden van Ilia, DW, Ministerie van Cultuur en Sport.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen