Geen foto

Perfect bewaard Nokbeeld gevonden in Nigeria

In Nigeria is een perfect bewaard beeld gevonden uit de verloren Nokcultuur.In 2010 werd een terracotta beeld van de Nokcultuur gevonden in Nigeria. Het beeld bleek tweeduizend jaar oud te zijn en verkeert in bijna perfecte staat, wat als zeer uitzonderlijk beschouwd wordt. De meeste terracotta beelden hebben de tand des tijds niet doorstaan, laat staan in hun complete vorm.

Het terracotta beeld werd opgegraven in het plaatsje Kushe in Nigeria. Volgens onderzoekers is het één van de best  bewaarde  Nokbeelden ooit gevonden. Deze beelden waren onderdeel van de Nokcultuur, een beschaving in Centraal-Nigeria in de periode van 1.000 voor Christus tot 500 na Christus. De terracotta beelden worden gezien als een bewijs voor de verfijndheid van de Afrikaanse beschavingen indertijd.

Archeologen Peter Breunig en Nicole Rupp van de universiteit van Frankfurt deden de vondst in 2010 in het kleine dorpje, ca. 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Abuja. Opmerkelijk was dat het goed bewaarde beeldje maar zestig centimeter onder het oppervlak lag.

De functie van de Nokbeelden is nog altijd niet bekend. Theorieën over de beeldjes variëren van rituele gebruiksvoorwerpen tot representaties van dode leden van de Nokcultuur. Afrika geniet de laatste jaren veel aandacht van archeologen, die specifiek onderzoek doen naar de verloren cultuur. Men denkt namelijk dat de mensen van de Nokcultuur als eerste op het Afrikaanse continent ijzer konden smelten.

Dergelijke onderzoeken naar de cultuur worden echter tegengehouden door rovers die de beelden via illegale routes verkopen. Afgelopen november werd nog een reeks Nokbeelden te koop aangeboden op een veiling in Brussel. Omdat de beelden vaak gestolen worden van de sites in Afrika voordat archeologen aanwezig zijn, blijft er weinig materiaal over om de cultuur te onderzoeken.

Bron: New Scientist

Meer lezen
Tijdvakken
Landen