Kleien penningen geven inzicht in prehistorisch boekhouden

Penningen van klei geven inzicht in prehistorisch boekhouden

Kleien penningen geven inzicht in prehistorisch boekhoudenIn het zuidoosten van Turkije hebben archeologen een groot aantal penningen van klei gevonden die in de prehistorie gebruikt werden voor de handel. Voorheen werd aangenomen dat dergelijke penningen, als bewijs voor een ruil of koop, enkel werden gebruikt toen het schrift nog niet bestond. Deze vondst levert dus nieuwe inzichten in het prehistorische ‘boekhoudsysteem’. 

Gebruik penningen van klei

De penningen bestaan uit kleine stukjes klei van verschillende formaten. Deze penningen werden gebruikt in een soort prehistorisch boekhoudsysteem. De penningen werden uitgewisseld wanneer er werd gehandeld en vormden zo een soort contract. Dit systeem werd gebruikt tot 3000 v.Chr., na deze tijd werd de handel bijgehouden op kleitabletten. Lange tijd werd aangenomen dat het schrift de penningen had verdreven als boekhoudmethode.

Vondst penningen

Bij recente opgravingen in de oude Turkse stad Tušhan werden echter penningen van klei aangetroffen die dateren rond 1000 v.Chr. Projectleider John MacGinnis, verbonden aan de Cambridge´s MacDonald Institute for Archaeological Research, verklaart dit als volgt: net als dat de computer de pen niet heeft uitgebannen, heeft de komst van het schrift deze penningen niet uitgebannen. Bij de vondst werden zowel 300 penningen van klei als kleitabletten aangetroffen.

Betekenis penningen 

De penningen werden waarschijnlijk afgegeven door boeren en herders die hun goederen of vee verhandelden. Door gebruik te maken van penningen konden er nog wijzigingen plaatsvinden alvorens alles op schrift werd gesteld. Het merendeel van de penningen stond voor graan, maar de precieze betekenis van de verschillende maten van de penningen is nog niet bekend. 

Bronnen

www.sciencedaily.com

 

Meer lezen

Tijdvakken

Landen