Overkluizing gevonden onder het Prinsenhof

In de middeleeuwen stroomde er een beek door Haarlem. Een deel daarvan ligt onder het huidige Prinsenhof. Daar zijn nu tijdens opgravingen restanten van de overkluizing teruggevonden.

De Haarlemse beek stroomde in het verlengde van de huidige Brouwersvaart en werd in de 15e eeuw overkluisd. Toch lijkt het deel van de overkluizing onder het Prinsenhof minder oud. Het gebruikte type steen dateert uit de 17e eeuw. Mogelijk staat de bouw van dat deel in verband met die van de Vredestempel die in 1648 voor de Vrede van Munster werd gebouwd.

Vrede van Munster

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd.

Vredestempel

Vanwege de plannen om het straatniveau te verlagen en daarmee meer zichtbaar te maken van de entree van de Vredestempel kwam de overkluizing bloot te liggen. Ook is er een trap gevonden onder de Vredestempel die naar de voormalige beek leidt. Op een later tijdstip zal de hele overkluizing bloot komen te liggen.

www.haarlemsdagblad.nl/

nl.wikipedia.org/wiki/r

afbeelding door: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (wiki) [CC-BY-SA-3.0-NL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/), via rijksmonumenten.nl/

Meer lezen

Tijdvakken