Geen foto

Oudste menselijke fossiel uit West-Europa gevonden in Spanje

Replica van een schedel van de Homo Erectus. Beeld door Gerbil via Wikimedia.Een internationaal team van archeologen heeft in de Orce-regio in het zuidoosten van Spanje het oudste menselijke fossiel dat ooit in West-Europa gevonden is ontdekt. Het fossiel, niet veel meer dan een tand, geeft nieuwe inzichten over de migratie van de mens vanuit Afrika naar West-Europa. De tand is 1,4 miljoen jaar oud, zo concludeerden de archeologen na uitvoerig onderzoek.

Speciale methodes om ouderdom te bepalen

De onderzoekers bepaalden de leeftijd van de tand aan de hand van verschillende methodes, zoals elektronspinresonantie, waarbij minieme deeltjes kunnen worden onderzocht. Uit de resultaten kwam weliswaar een kleine overlap met de vorige oudste fossielen, ongeveer 1,2 miljoen jaar oud, naar voren, maar het bewijs dat de tand ouder is was sterk genoeg.

Homo Erectus

De tand is afkomstig van de Homo, de eerste menselijke soort waartoe ook verschillende apensoorten behoorden. Hoewel de exacte soort niet kan worden vastgelegd is het aannemelijk dat het gaat om de Homo Erectus, omdat daar meerdere fossielen met ongeveer dezelfde ouderdom van zijn gevonden. Een vermoeden dat nog verder wordt versterkt vanwege de vondst van verschillende stenen voorwerpen en overblijfselen van verschillende zoogdieren.

Archeologen vinden ook stenen voorwerpen

De onderzoekers vonden bij de vindplaats in Barranco León naast de tand een groot aantal stenen voorwerpen. De meeste bestaan uit stenen scherven of licht bewerkte stenen die dienden als hamer of mes. De voorwerpen toonden grote overeenkomsten met vondsten uit Oldowan dal in Tanzania, waar de oudst bekende bewerkte stenen zijn gevonden.

De archeologen vermoeden dat de mensen in het gebied de stenen ter plekke bewerkten. De sporen van botbreuken en steen in de resten van kleine en grote zoogdieren die bij de opgraving werden gevonden zijn verder bewijs dat het daadwerkelijk gaat om de eerste mensen in Europa. De vondst is daarmee belangrijk bewijsmateriaal voor de migratie van de mens vanuit Afrika naar Europa.

Bron: Popular Archeology

Meer lezen